Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Skriv innlegg - Les innlegg fra 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015

Gjestebok

Innlegg fra 2004


Kommentarer:
Hvorfor blir ikke kjørebanen/gjesteparkeringen strødd nå på vinteren? Nå om dagen er det rene skøytebanen. I det store og hele så er det snakk om småpenger og sikre disse arealene slik at vi slipper at noen faller og slår seg eller det som verre er, brekker noe...

Mottatt: 14.12.2004 22:06
Fra: Øyvind

Kommentarer:
Hva skal en egentlig forholde seg til med hensyn til parkering på gjesteparkeringsplassene? Oppslagene på døren ned til garasjeanlegget, de grønne skiltene på veggen i garasjeanlegget, parkerings- og kjørereglene eller tilfeldige utspill fra styret? Oppslagene ned til garasjeanlegget sier noe om daglig bruk uten at det fremgår hva som menes. De grønne skiltene sier 4 døgn, styret sier 3 døgn, parkerings- og kjørereglene sier ikke noe om dette. Det kunne være greit med en klargjøring og harmonisering av skilting og regelverk og ikke mer tåkelegging.

Hvis det er bare jeg som er undrende og forvirret så unnskyld meg!

Mottatt: 03.12.2004 11:00
Fra: Undrende og nå også forvirret

Kommentarer:
"Biler som ikke er i daglig bruk" blir tauet bort står det blant annet å lese på dørene ned til garasjene. Hva er det styret egentlig mener å si? At det ikke er lov å parkere på dagtid? At det ikke er lov å parkere i mer enn 24 timer? Noe parkeringsforbud som hjemler borttauing finner jeg ikke i sameiets parkerings- og kjøreregler (som forøvrig er regler som i første avsnitt gir inntrykk av å være bestemmelser).

Jeg synes også at gjesteparkeringen skal være for gjester, men da må en si det klart og tydelig, og angi en konsekvens hvis så og så er tilfelle, og ikke fordekke budskapet like tåkete som det er utenfor akkurat nå.

F.eks. les disse setningene fra nevnte regler/bestemmelser:
"Bileiere anmodes om å benytte egen oppstillingsplass/garasje, slik at gjesteparkeringsplassene er mest mulig tilgjengelig for gjester". Videre "Gjesteparkeringsplass kan ikke brukes fast av bileiere som ikke bor i sameiet". Det bare "anmodes om" og du kan ikke benytte gjesteparkeringsplass fast "hvis du ikke bor i sameiet".

Den som benytter slike regler/bestemmelser til borttauing har en dårlig sak!

Mottatt: 01.12.2004 15:36
Fra: Undrende

Les svar fra styreleder

Kommentarer:
Et tips til dere som synes den nye vaskemaskinen er for dyr. Bruk de gamle maskinene, de er det helt manuell åpning på. Her trenger man ikke legge på pollett for å få ut tøyet. Og da det gjelder prisene på vask og tørk synes jeg det er en akseptabel pris. 6 kroner for en vask inkludert strøm og leie av maskin, det er OK for meg i alle fall. Jeg er glad for at sameiet bekoster og vedlikeholder dette, så slipper jeg å kjøpe min egen. Hilsen Jens Erik

Mottatt: 04.11.2004 16:23
Fra: Jens Erik Bjønness

Kommentarer:
Hei igjen. Jeg vil gjerne kommentere svaret jeg fikk angående forslag/klager jeg kom med angående fellesvaskeriet og garasjeanlegget.

Styret skriver; "Styret har bevisst utformet vaskemaskinsystemet for å få brukerne til ikke å være langt unna når de vasker. Vi har hatt eksempler på brukere som har satt på maskiner før de går på jobb og ikke tatt ut tøy før utpå ettermiddagen. Dermed blir vaskemaskinene «okkupert» og andre brukere hindret i å vaske." Jeg føler vel at dette svaret er litt tatt ut av den sammenhengen jeg prøver å sette lys på. Om folk stikker på jobb osv så forstår jeg det, men da handler det om at folk bryter den tidsrammen de er tildelt. Hvis man f eks vasker fra 12 - 14, og en maskin er ferdig klokken 12.45 og man ikke er på plass, ja da er det ny polett. Man burde ha frihet til å gjøre hva man vil sålenge man holder seg innenfor vasketiden? Et lite regnestykke basert på 4 maskiner med tøy og tørk viser at det fort kan komme opp i over 50 kroner. Til sammenligning så koster det en polett til 5 kroner for 3 timer hos hun jeg vasker hos nå på Kalbakken.

Videre så tar jeg det til etteretning at styret fortsatt ikke ønsker garasjeportåpner. Håper iallefall at det blir tydelig merket hva som er utgang og hva som er garasje. Fortsatt ikke skjedd noe der. Mulig dere ikke tror det er noe problem, men for oss som bor i lavere etasjer så kan det til tider faktisk være det.

Mottatt: 04.11.2004 13:36
Fra: Dag

Kommentarer:
Tyverier/hærverk! HVA SYNES DU SOM LEIETAKER/EIER??? Ja, igjen på kort tid har vi vært utsatt for innbrudd nr. 2. Alle 50 boder i A blokken ble brutt opp. Politiet sa at her er det folk som er kjent med systemet hos oss. De har hatt god tid grunnet områdene er "øde". Har bodd her i 2,5 år så nå synes jeg kvoten vår er brukt opp. Styret henviser til ikke å ha verdisaker i bodene. Hvor i all verden skal vi ha sakene våre. Hvis ikke det vi har der er av noe verdi hva er det da. Vi tar jo vare på mest av grunner for de det har en verdi for oss.

Det jeg lurer litt på er hvorfor har man ikke har tatt seg råd til et vaktselskap i å ivareta vår sikkerhet. Det klages på fulle folk som ligger og sover i fellesområder, hærverk på biler, innbrudd i boder/garasjer/interne boder. Og i alle hærverk/innbrudds tilfeller har ikke ytterdører vært brutt opp! Enkel konklusjon er jo da at noen benytter seg av de "døde" områdene til å erverve seg ting de mangler! Har selv bodd i et område på Kjelsås/Hesteskoen hvor vi var plaget med det samme. Vi tok og bestilte et vaktselskap som gikk patruljer m/hund ute og sjekket alle kjellerområder m.m og parkeringsområder i friluft, garasjer. Dette var meget effektivt. Innbrudd og hærverks frekvensen falt betraktelig. Og vi har jo hatt tilfeller av 2 voldtekter i Grefsenkollveien rett bak oss. Jeg tror alle ville føle seg sikre ved at man visste noen gikk rundt og ivaretok sikkerheten vår. Vi har tross alt veldig store områder som ligger helt øde til tider.

Jeg ønsker at vi får igang slik at politiet eller andre vaktselskaper blir betalt for å sjekke ut våre områder til avtalt tid og pris. Alle vil tjene på dette i det lange løp.

Hilsen Kari i 351

Mottatt: 04.11.2004 09:46
Fra: Kari Haugs Andersen

Kommentarer:
For andre gang i løpet av et par år har jeg opplevd å bli frastjålet sykkelsete til offroader innlåst i sykkelboden inng B-C! Så tyvene må ha adgang til nøkkelkort.. Svært frustrerende.. Sykkelsetet er dyrt, svært sjeldent og meget lett identifiserbart. Ser noen et knall orange sykkelsete, med cellemønster, og krokete trykte svarte bokstaver på siden, så er sjansen meget stor for at det er tyvegods og at det er mitt...

Mottatt: 02.11.2004 11:56
Fra: Svein N, leil 220

Kommentarer:
Er det noen som har erfaring med gasspeis i sameiet?

Mottatt: 27.10.2004 10:03
Fra: Kjersti Hukkelberg

Kommentarer:
Det er snart nytt møte i sameiet angående tomta bak blokka der det ikke er salg, men regulering av tomta til boligformål som er spørsmålet. Stiller meg fortsatt som eier av en seksjon i sameiet undrende til at dette skal være en sak i det hele tatt. Å komme med flere ulike verdivurderinger av tomta er egentlig ganske så kunstig. Vi er vel ikke i eiendomsutviklingsbransjen - vi er vel fortsatt i et sameie der vi er så heldige å ha godt med plass både foran og bak blokkene. Om kommunen bestemmer seg for å ville "ta" tomten en gang så vil jo kommunen gjøre det uansett. Frem til nå har jeg tatt for gitt at arealet bak blokka er og blir "friareal" for sameiet. Derfor stiller jeg meg altså undrende til den prosessen som nå er satt igang ved å bruke ressurser på utrede en sak der en ønsker å regulere tomten til boligformål - når det ikke er kommet frem noen som ønsker reell bruksendring av tomten - altså salg. Og spør dere meg er en tomt som er regulert til boliger fristende for flere, og det er enklere på kort tid å vedta salg av tomten på et senere tidspunkt. Og tar jeg den egoistiske siden - har jeg ikke ønske om noe annet enn å ha en "grønn" lunge bak blokken så lenge det er mulig. Til sist forstår en jo også at det må fortetting til i Oslo - og at areal til boliger og annet er en knapphetsressurs, men jeg ser altså ikke det som sameiets rolle å være med i aktiv reguleringsprosess til boliger.

Mottatt: 26.10.2004 21:58
Fra: Gisle Hunvik, leil. 85E

Kommentarer:
Angående innendørs vaskedugnad og lite oppmøte: Er det flere som meg som kanskje lurer på hva vi i så fall betaler vår hyggelige renholder for å gjøre? Ikke at han gjør en dårlig jobb eller for lite, jeg bare lurer? Det er mulig jeg er urettferdig nå, men det må da virkelig være mulig å gjøre litt nå og da slik at en ikke må ta hele sameiet på en kveld?

Mottatt: 14.10.2004 16:38
Fra: Undrende og kanskje urettferdig sameier

Kommentarer:
Hei. Jeg vil gjerne komme med et par forslag til styret.
Nr 1; Hadde det ikke vært en veldig god ide å sette opp portåpner/døråpner (nordsiden) i garasjeanlegget? Tre ganger på nattestid har jeg måttet gå ut og slippe ut fortvilte mennesker som har vært på besøk, for deretter å ta heisen ned til 0 etg, istedenfor 1 etg. Det står jo ikke hva som er utgang i heisen engang.
Nr 2; Har noen av de som har bestemt prisene i vaskeriene prøvd å benytte seg av tilbudet selv? Slik det er nå betaler man håreisende mye. Er man ikke nede på minuttet når maskina skal tømmes trenger man ny pollett. På toppen av det hele klarer trommelen nesten ikke å tørke tøyet. Så for tiden blir det vasking hos ei snill veninne.

Mottatt: 11.10.2004 02:19
Fra: Dag

Kommentarer:
Kjære M i første. Sjekk våre internettsider på leilighet til salgs i 12 C. Der er det bilde som viser hvordan du kan gjøre det. Maxbo Sinsenkrysset har hva du trenger, og de kan helt sikkert gi deg tips på hvordan det enkelt kan festes og løsnes når du har behov for det.

Mottatt: 03.08.2004 10:39
Fra: Christina

Kommentarer:
Har noen et tips? Jeg har tenkt å sette opp et "stakitt" mellom terrassegulvet og kassa, ca 30 cm. høyt og over 6 m. langt, for å hindre innsyn/utsyn. Hva kjøper man og hvor kjøper man det? Det må selvfølgelig være lett å fjerne når man rengjør sluken.

Mottatt: 29.07.2004 12:37
Fra: M. i første

Kommentarer:
TYVERI. Vær OBS. Det foregår tyveri i fra bodene som er utenfor leilighetene. Vi har hatt tyveri fra vår bod i 4 etg utenfor leilighet nr. 351. Den var låst, men tyven fikk med seg sannsynligvis søndag morgen den 18.7. en stor verktøystralle med hjul og håndtak og en plastpose. Hvis noen har observert denne hadde det vært fint om vi fikk beskjed. Vi har pr d.d. ikke noe verktøy da alt vårt verktøy lå i denne trallen og en plastpose. Døren ble observert åpen søndag den 18.7. ved 11-tiden. Vi hadde da reist søndagen før på en ukes ferie. Så det følges med om hvem som er hjemme! Alt er meldt til politi og forsikring.

Mottatt: 22.07.2004 10:48
Fra: Kari

Kommentarer:
Er det flere enn meg som har opplevd hærverk på bil? Dørene på begge sider av bilen (fire stk.) var ripet opp med en spiss gjenstand. Dette skjedde natt til ons. 7. juli -04. Oppfordrer beboere til å holde ører og øyne åpne i forhold til hærverk. Det kan faktisk være noen «interne» som har glede av å ødelegge for andre.

Mottatt: 11.07.2004 11:38
Fra: Mette Hallerud

Kommentarer:
Inspirerende sider og masse god informasjon. Innrømmer villig at jeg «stjeler» både ideer og ikoner fra gode nettsteder. Webmaster for Klosterenga Borettslag.

Mottatt: 24.06.2004 14:44
Fra: Jan B. Sørensen

Kommentarer:
Dette var bare så utrolig bra....... Kjempeglad for å se at det kan være så positivt å bo i et borettslag. Håper dere får en flott sommer sammen. Som styreleder i Ammerudsletta borettslag er dette kjempeinspirerende...

Mottatt: 18.05.2004 21:45
Fra: Annett Sundquist

Kommentarer:
Bøllestyre? Jeg ramlet innom siden deres da jeg så dere nok en gang vant prisen for beste nettside. Gratulerer så mye, siden er virkelig bra. Etter å ha lest litt må jeg få kommentere hva jeg synes om styrets kommentar til at folk engasjerer seg i denne reguleringssaken. For det første så burde styret vise forståelse for at enkelte synes det er merkelig at det brukes tid og penger på å omregulere tomten hvis det ikke er med tanke på et eventuelt salg/byggeprosjekt. Hva skulle ellers være poenget med å gjøre dette? Hvis det ikke skal vurderes salg, spiller det vel ingen rolle hva tomten er verdt? Etter min mening bør styret være glad for at folk bryr seg. Hvorfor styret føler seg mistenkeliggjort av dette er jo mistenkelig i seg selv. At styret går ut med å kalle denne aksjonsgruppas oppførsel for uredelig og uetisk er svært trist lesing. Dette er jo ren skittkasting. Det må da være tillatt å være uenig med hverandre uten at det kommer kvalme ut av det. Styret burde arbeide for et hyggelig miljø for alle beboere. Etikk er forskjellig fra menneske til menneske, og å avgjøre hva som er etisk bra eller dårlig må da ligge langt utenfor styrets arbeidsområder.

Ellers ser det veldig hyggelig ut hos dere. Lykke til videre. Beste hilsener til alle på Grefsen fra Vidar.

Mottatt: 14.05.2004 15:46
Fra: Vidar

Kommentarer:
Flott innlegg, på tide å skryte litt av det fine sameiet vi bor i. Med mange flotte unger som lager liv og røre, et styre som gjør en kjempejobb osv. Hva er vel et bedre vårtegn enn barnestemmer fra lekeplassen, liv fra terrassene, grillukt og blide mennesker. Så slutt å klag og nyt livet...

Mottatt: 27.04.2004 14:50
Fra: ng

Kommentarer:
Sant nok - gjesteboka i Grefsen terrassehus har blitt en sutrekanal. Monica som besøkte gjesteboka 13.04. foreslår å flytte på landet. Jeg er den stolte eier av en av de aller minste leiligheter i sameiet og pendler til denne fra "landet". Fredeligere plass enn Grefsen terrassehus finnes ikke. Ingen møkklukt. Fritt for "rånere" i tenårene i stylete biler. Bare traktoren til vaktmester durer når nysnøen har lagt seg tykk på gangveien. Jeg kan ha verandadøren på vidt gap hele sommeren igjennom uten å høre annet en trivelige barnestemmer fra lekeplassen. Grefsen terrassehus er et sted for meditasjon. Når det er dårlig vær hender det at ungene bruker min dør som fotballmål. Det er bare trivelig. Da kan jeg følge med når keeper feiler og jeg kan kjenne at det er liv i blokka. Det bør det være når så mange mennesker bor på ett sted. Nyt tiden som kommer, med røyklukt og unger som leker. Når vinteren kommer kan vi bure oss inne igjen. God sommer til dere alle.

Mottatt: 24.04.2004 22:58
Fra: Knut Øistad

Kommentarer:
Sveivet tilfeldig innom. Flott hjemmeside dere har! Gjett om jeg er glad for at jeg ikke bor i sameiet hos dere. Så mye sutring om unger og røyking og bråk - flytt på landet. Her i Brinken har vi to husordensregler; "vis hensyn og ta ansvar". Thats it. Ingen gamle sutrekjerringer kommer til med forlangende om alle mulige regler. Deilig!

Mottatt: 13.04.2004 21:38
Fra: Monica

Kommentarer:
Nå er det vår, snart sommer, og med dette kommer den IRRITERENDE røyklukten fra dere som fortsatt ikke har klart/vil slutte. Jeg merker meg at selv på vinteren i bitende minusgrader sitter de fleste av dere og røyker på terrassen. Gul i ansiktet og skjelvende som narkomane. Med andre ord sitter dere ute fordi dere IKKE vil ha stanken inn i deres egen leilighet! På vinteren går det oftest greit for oss andre fordi vi selv har lukket verandadøren. Men hva nå, når vi går mot varmere tider og vi vil lufte ut eller kjøle ned leiligheten. Jo da blir vi forpestet av den kvalmende lukten som siver inn til oss andre. Alle andre enn dere selv som passer på å sitte ute med døren godt lukket...

Her klager vi på litt støy fra barn som leker, mens egosentriske røykere glemmer ubehaget de utsetter andre for. Dette er mye verre enn litt bråk på ettermiddagen. Får bare håpe at røykloven utvikler seg videre slik at vi får fred fra denne gruppen. Men jeg har selv valgt å bo her og må følgelig bite irritasjonen i meg.

Jeg oppfordrer likevel røykerne til å ta hensyn, sitt inne.

Mottatt: 09.04.2004 16:56
Fra: Sindre

Kommentarer:
Enig med Gisle, jeg synes også det er besynderlig at noen vil ønske å selge deler av fastarealet bak blokka. Utbygging vil føre til øket tetthet, støy og tap av et fint friområde! Det vil føre til sterk forringelse av bo-kvaliteten i blokka. Stakkars de som har soveromsvinduer ut mot området f.eks. Hvorfor ønsker man dette nå? Korstsiktig økonomisk gevinst veier ikke opp tap for all framtid!

NEI TIL SALG & UTBYGGING!!

Mottatt: 02.04.2004 13:24
Fra: Zorba

Kommentarer:
Til "mamma med støyende barn" : HERLIG lesestoff (",) Helt enig!

Mottatt: 02.04.2004 13:03
Fra: Synnøve Elisabeth

Kommentarer:
Er enig med siste kommentar som ber barna/ungdom gå ut. Men skulle ikke det være unødvendig egentlig? Har bodd i blokk hele mitt liv og har lært å ta hensyn til mine naboer så godt det lar seg gjøre. Alle kan gjøre tabber innimellom. Vi har svære flotte utearealer sommer som vinter. Hvorfor er det da så mye bråk til tider? Sykling, ballspill av forskjellige arter, rollerblades, skatebord m.m. Dette er faktisk ting som er beregnet til utebruk. Vi bor i 4. etg. og har noen ganger hatt veldig mye bråk fra barn/ungdom i alle aldre. Vi er i et felleskap, men har ikke felles ansvar for barna i blokken. Men noen ganger føles det slik. Barna slippes ut i fellesområdene inne i blokken da det bråker for mye inne føler vi noen ganger. Har selv barn og mener å ha fått de til å skjønne hva det vil si å ta hensyn. Er helt enig i at barnelatter er smittende og hyggelig. Men det er stor forskjell på skrik/hyling og herlig smittende latter fra barn. Alle bråker enten de er store eller små. Det gjelder å ta hensyn til tid og sted. Ingen hysjer på et barneselskap eller at noen har en fest. Men det jevne bråket o.l. er det ingen som ønsker.

Barn løpende og løse hunder møter jeg jevnlig i korridorene. Det er ikke hyggelig å få en svær hund rett i mot seg hverken ute eller inne. Vi som har hund har faktisk plikt til å ha hunden i bånd. Spiller ingen rolle hvor lydig og flink den er. Det er faktisk mange som er redd hunder eller er allergisk. Igjen er det om å ta hensyn til de du «bor» sammen med. Respekt for andre heter det. Har man valgt å flytte inn i et fellesskap med regler, har du allerede akseptert reglene faktisk. Hvis ikke er det ditt ansvar og ta opp ting du ikke er enig i med styret om det kan komme eventuelle endringer i reglementet. Og hva med dere som bare lar hunden gjøre fra seg ute og går elegant vekk uten å ta det opp. Hundeposer er meget billige og lette å bruke. Har på avstand sett flere som lar sin hund løpe fritt og gjøre fra seg. Mesteparten av hundeekskrementer som ligger ute kommer fra store hunder kan man fort se når vi er ute og lufter vår hund i BÅND. Har sett og møtt opptil 5 forskjellige hunderaser fra blokkene som har vært løse ute og inne. Bemerket ovenfor en at det var båndtvang, men fikk til svar at hunden var så lydig så. Det var ikke det jeg spurte om hvor lydig hunden var!

Husk alle sammen vi bor i et fellesskap hvor reglene var lagt når «du» flyttet inn. Det for at alle skal ha en felles glede av det flotte området vi bor i og ta hensyn til hverandre, enten vi har hund, barn, er unge/gamle. Synes det er kjempekoselig når barn/unge sitter og leker i ro og fred og koser seg i reposet i nærheten av oss og slår av en prat når vi kommer gående. Gleder meg til å sitte ute på terrassen og høre at det lever ute. Hilsen en lykkelig eier m/familie og hund.

Mottatt: 02.04.2004 10:44
Fra: Eier i 4. etg.

Kommentarer:
Ja la 'støydebatten' hvile litt, kanskje heller debattere bruk av arealene bak blokken. Som beboer i Grefsenkollveien 12 virker det på meg merkelig at noen ønsker å selge deler av fellesarealet som hver og en er eier av. For meg var det ikke noen baktanke om å få en gevinst ved at fellesareal skulle selges når jeg kjøpte leilighet. Tvertimot er det areal som sameiet eier nå en av de store 'plussene' når en kjøper leilighet i SGT. Dersom det reguleres til boliger får vi nye nære naboer, mere trafikk, støy og mindre areal til disposisjon for fremtidige behov.

Mottatt: 01.04.2004 21:36
Fra: Gisle

Kommentarer:
verdens beste aprilspøk. PS jeg kastet nettopp en rulator utenfor terrassen, vet ikke om det hang noen på.....

Mottatt: 01.04.2004 20:19
Fra: tanja m/besøk av mette

Kommentarer:
Hehe! God Første April til dere og! :) Dette var en god aprilsspøk :)

Mottatt: 01.04.2004 17:40
Fra: Trine

Kommentarer:
La oss heller nyte at våren snart er her, det er da greit å høre at det er små barn i blokka :) Så kan vi heller si ifra til tenåringene (hvis de bråker) at de kan stikke utenfor når de spiller ball eller hockey.. Om ikke annet så kan vi ta oss en tur ut selv! Nyt finværet og vær venner!

Mottatt
: 01.04.2004 15:04
Fra: Synnøve Elisabeth

Kommentarer:
Barn og hunder forbudt i korridorene??? Selv har jeg ALDRI sett hunder løpe og leke alene i gangene uten tilsyn. Jeg har bodd her siden 1995 og kan ikke skjønne hvor denne klagen kan komme fra. Til dere som klager på støyende, bråkete barn: Dere har nok ikke barn selv. Eller har dere blitt så gamle at barna deres har flyttet hjemmefra og det er vanskelig å huske hvordan det var? Uansett: Dere velger selv å bo her, i blokker med mange fornøyde barnefamilier. Barnefamilier som stortrives med at barna deres har mange gode lekekamerater der de bor. For dere skjønner: Vi, småbarnsfamiliene, ringer rundt til hverandre for å avtale når vi skal sende de bråkete barna våre ut i gangene. Slik at vi kan legge beina på bordet, sprette potetgullposen, helle brus i glasset og skru på tv'n. Der sitter vi og håper at barna blir lenge borte og ikke kommer hjem og maser på oss. Da må vi nemlig opp av godstolen og går glipp av hotel Cæsar. Blir det for mye støy fra barna i gangen, ja, så skrur vi bare opp volumet på tv'n. (Til deg som ikke eier humor: Det siste avsnittet var selvfølgelig ment som spøk..) Og ja, vi hører også barna leker, løper og fryder seg i gangen hvis vi hører etter. Men hva så?? Har dere virkelig så lite å drive med a! At dere sitter og irriterer dere over det? Hvordan skal det bli her til slutt?? Hva med til sommeren når barna skal leke utenfor blokka, spille slåball/Dødball og basket (For de eldre: basket betyr kurvball) og naboene deres sitter ute og koser seg ut i de små timer. Ler høyt og prater så dere hører det helt inn i stuene deres. Litt forvirrende blir det nok, for dere kommer ikke til å vite hva som irriterer dere mest: 1) "Støyen" fra barna som leker i gangen selv om sola skinner ute. 2) "Støyen" fra barna som leker utenfor blokka. Eller 3) Klokka på veggen tikker for høyt. Ærlig talt, ta dere sammen - slutt og klag! Et tips helt til slutt for deg som synes støyen fra korridorene er uutholdelig: Ta kontakt med Postbanken. De har en leilighet de sliter med å selge i Akebakken. Ett av rommene er lydisolert! Løp og kjøp...

Mottatt
: 01.04.2004 14:48
Fra: Mamma med støyende barn

Kommentarer:
Jeg ønsker å kommentere at det er faktisk barn +8 år som står for det meste av støyen i gangene våre!!! Hockeyspill, rollerblades, skateboard osv...

Mottatt
: 01.04.2004 09:06
Fra: Stina

Kommentarer:
Jeg bor også i 1-roms leilighet og bråk fra gangen høres veldig godt. Til deg som sover på dagtid, det er ikke da det er et problem. Det er ettermiddagen som er verst. Da løpes og skrikes og jeg vet ikke hva i flere timer. Det er vel lettvint og trygt for slitne foreldre å sende barna ut i gangen for å leke, men tenk litt på oss som har ei tynn dør mellom. Jeg kan sitte i telefonen og folk spør om jeg har besøk, så ille er det. Det er svært ubehagelig å bli utsatt for dette dag etter dag og jeg minner på at det er regler for dette.

Mottatt: 26.03.2004 08:47
Fra: Mariann

Kommentarer:
Har selv bodd i 2-roms leilighet i 1. etg og opplevde ikke barns lek som noe problem i det hele tatt, hverken i gangen eller utenfor på lekeplassen. Det var et større problem med de som parkerte nedenfor leiligheten og lot motoren gå på tomgang i flere minutter. Stikkordet er vel å vise hensyn for hverandre og respektere at barna også har behov for å utfolde seg. Personlig synes jeg det er flott at barn kan vokse opp i et borettslag med så mye tomleplass ute og inne som i SGT. Synes forslaget om å la barna få bruke trimrommet noen timer er fint.

Mottatt: 24.03.2004 21:20
Fra: Gisle

Kommentarer:
Jeg bor selv i 1-roms leilighet og hører selvsagt den støyen som beskrevet i de forrige innleggene. MEN, jeg fatter ikke at dette skal være et problem. Du skal lytte godt etter, eller omtrent gå inn for å bli irritert dersom du ikke tåler litt barnelek! Husk hvordan dere selv var som små, og ikke drep barnegleden til våre små. Jeg jobber skift og sover ofte på dagtid. Jeg er en av de som absolutt burde bli mest forstyrret, men innretter meg (ørepropper). Dere har selv valgt å bo i blokk og vet at dette innebærer en del støy fra andre. Min oppfordring er: SLUTT OG KLAG!

Mottatt: 23.03.2004 19:25
Fra: Sindre

Kommentarer:
Jeg er helt enig med «irritert nå». Dette er også et stort problem for oss med 2-roms leilighet. Støyen i 1. etg. D-blokken er til tider ubegripelig. Barn skal ha mulighet til å leke, men her snakker vi om barn fra 3 år og opp til tett opptil sertifikat. Det er mulig for barn over en viss alder å faktisk benytte utearealene på ettermiddager og i helgene. Det er et herk og kle av og på skjønner jeg siden disse barna leker i gangene. Noen har spurt hva vi kan bruke trimrommet til? Hva med lekeplass??? Det blir jo tydeligvis ikke brukt til trimming...... Jeg støtter «irritert nå» - please ta litt hensyn og lær barna dette (",)

Mottatt: 23.03.2004 08:38
Fra: Vært irritert lenge

Kommentarer:
Det var jo slik at det kom en regel om at det ikke er tillatt for barn å leke, støye og løpe i gangene og fellesområdene. Kort og godt å ikke bruke gangene som lekeplass. Jeg har all forståelse for at barn syns dette er gøy. Men særlig oss med 1-roms leilighet syns ikke det er gøy. Vår leilighet er dessverre på et (lite) plan og har døren ut mot gangen. I gangen er det sterk gjenklang når barn herjer rundt og støyer. Noen ganger er det slik at denne støyen overdøver f.eks. samtaler eller lyden på tv inne i leiligheten. Dette har vært særdeles plagsomt. Dere foreldre som har barn i «rasealderen», dere har sikkert flere rom i deres leilighet. Noen av dere har stor leilighet over flere plan. Når dere slipper ut barna deres hører ikke dere støyen inne hos dere. Men det gjør dessverre vi i de små leilighetene. Vi blir litt provosert av at barn blir sendt ut på denne måten. For å sette det på spissen: Sendes barna ut slik at foreldrene skal slippe støyen inne hos seg selv? Slik at det er vi som bor i små leiligheter med dør ut mot gangen som må ta støyten og høre dette bråket? Dessverre har ikke vi noen mulighet til å gå til et annet rom eller etasje når det blir for ille. Vi kan heller ikke sende støykilden ut til et sted der vi slipper å høre på. Vær så snill, ta litt hensyn til oss også.

Mottatt: 19.03.2004 02:08
Fra: Irritert nå

Kommentarer:
Hei! Må si jeg er imponert over hjemmesiden deres. Er selv leder i et nyetablert sameie med bygg fra 2003, og skal i den forbindelsen opprette egne hjemmesider. Fint å se hvordan det kan gjøres, selv om ikke vi blir så proffe som dere. Forstår proffheten da jeg ser hvem som er webmaster, bruker hans hjemmeside jevnlig. Også den holder en meget høy kvalitet.

Mottatt: 06.03.2004 15:05
Fra: Harald

Kommentarer:
Dette er noe av det beste jeg har sett på nett. Gratulerer. Hvis dere ikke vinner OBOS-prisen er det noe som ikke stemmer.

Mottatt: 10.02.2004 18:30
Fra: Petter Heier, Hoffsgrenda borettslag

Kommentarer:
Beboerne, særlig nyinnflyttede, kan med fordel lese husreglementet bedre. I dag, søndag 8/2, våknet vi av en intens borrelyd før kl. 10 om morgenen. Borringen fortsatte lenge, og vi fikk ikke sove etter det. Såvidt jeg har skjønt betyr det at det skal være ro til kl. 12 på søndager at det heller ikke er adgang til å borre. Så dere i 8. etasje i blokk D: Vennligst slutt!

Mottatt: 08.02.2004 15:51
Fra: Elisabeth

Kommentarer:
Bare vi ikke inngår en avtale med NextGenTel. Vi har denne leverandøren på jobb og de holder ikke mål. Skjønner synspunktene til Dag, og synes forsåvidt at vi også bør ta hensyn til de med hjemmekontor, ikke bare oss hobbybrukere.

Mottatt: 13.01.2004 11:18
Fra: Christina

Kommentarer:
Hei. Vil gjerne sende en kommentar til Kai. Det at du bruker kabelen til kun å se på tv er greit nok. Men den problemstillingen som Nils nevner er mye viktigere for oss brukere enn du kanskje kan forstå, siden du tydeligvis ikke er avhengig av internett. Jeg selv er it-utdannet og webdesigner. Jeg jobber mye hjemmefra. I mange år nå har jeg benyttet e-mail adresse fra Telenor. For meg ville det vært meget vanskelig å skifte en adresse som kunder, banken min, alle venner og bekjente osv kjenner til. Alle mine kontakter står ikke oppført i adresseboka. Hadde alternativet vært å skifte til Bredbåndsfabrikken, med 10 MB linje, gratis telefoni og fremtidsløsninger som er mye bedre igjennom en fiberoptisk kabel, ja da kunne jeg forstått diskusjonen. Men når alternativet er UPC, som stryker i alle tester, som alle mine venner sier er direkte dårlig, da forstår jeg ikke. Og hvis du tror du får flere tv-kanaler igjennom UPC, så bør du spørre en som har det. Det gjør du nemlig ikke.

Mottatt: 09.01.2004 20:17
Fra: Dag

Kommentarer:
Synes at Avidi har et meget stabilt nett. Når det gjelder priser og hastighet på internett er de imidlertid elendig! Her bør styret forhandle frem et MYE bedre tilbud. Avidi er nesten dyrest og tregest i klassen.

Mottatt
: 05.01.2004 23:44
Fra: Sindre

Skriv innlegg - Les innlegg fra 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015