Skilt: Gjesteparkering kun under åpen himmel, øvrige plasser er reservert beboerne. Maks. 4 døgn uavhengig av om kjøretøyet er brukt/flyttet i mellomtiden.Parkeringsreglene for gjesteparkeringen

01.12.2004 (oppdatert 08.12.2004)

Vi viser til innlegg i gjesteboka om parkering og borttauing.

Det er de grønne skiltene bak blokkene og på veggene i garasjeanlegget som angir og regulerer våre parkeringsbestemmelser. Disse er gått gjennom av parkeringsselskapet, jurister og er utformet iht. privatrettslige regler. Det er disse som gir anledning til fjerning av biler hvis de står til hinder for vedlikehold, brøyting, er uregistrert, vrak og/eller har stått for lenge.

I følge disse bestemmelsene kan ikke en bil stå parkert mere enn 4 døgn uansett om den blir flyttet eller ikke. Imidlertid har ikke Styret noen planer om å innføre rigide kontrollordninger. Men nå under vinterperioden vil det være et noe strengere regime enn ellers i året pga. snøryddingen.

Styret ønsker ikke å føre en debatt om dette på hjemmesiden, men synes det er greit å klargjøre for vårt regelverk.

Den skiltingen vi har er holdbar ifølge privatrettslige bestemmelser og gir hjemmel for inntauing både for gjesteparkeringen og dersom noen har parkert på en privat biloppstillingsplass. Imidlertid har Styret instruert parkeringsselskapet om at det kun er Styret og Servicetekniker som har anledning til å begjære inntauing.

Dette til orientering.

Mvh
Reidar Skjøthaug
Styreleder