InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 2 - 2008-2009

 1. Innledning
 2. Møter
 3. Prosjekter
 4. Informasjon fra hjemmesiden

1. Innledning

Siden siste STYRET INFORMERER ble sendt ut i juni har det nye styret kommet godt i gang med sine arbeidsoppgaver. Vi har fått en ny redaktør for hjemmesiden (Robert Gjerde) og hjemmesidens Gjestebok er omdøpt til Terrassetanker. De viktigste informasjoner og orienteringer fra Styret er alltid å finne på hjemmesiden. Papirkopi av hjemmesiden blir også slått opp på oppslagstavlene og i vaskeriene. Utdrag fra de seneste meldinger på hjemmesiden finnes nederst i dette STYRET INFORMERER.

2. Møter

Styret har styremøter fremover på følgende datoer:

Årsmøtet 2009 avholdes 23. april.

3. Av de større prosjekter som styret har arbeidet med i den senere tid er følgende:

a. Søppelrom

Tre søppelrom er nå utbedret og det siste søppelrommet (A/B) vil bli gjort ferdig med en ny søppelsjakt på utsiden av blokken. Den vil gå opp til 8. etasje.

b. Barnehagen

Barnehagen har fått rehabilitert sin sikringstavle. Det er gått ut anbudsinnbydelse på oppdatering av barnehagen og ved juletider vil det foreligge en detaljert plan for utbyggingen. Kostnaden vil bli flere millioner og finansieringen er ennå ikke klar.

c. Vest- og østfasaden

Styret ser seg nå ferdig med oppussingen av Vest- og Østfasaden ved det at alle reklamasjoner og fakturaer er betalt.

d. Regulering av baktomten

Konsulenten for utarbeidelse av reguleringsplanen av baktomten har gjort seg ferdig med sitt arbeide og reguleringsplanen er fremsendt til Plan- og bygningetaten. Saken vurderes nå av Plan- og bygningetaten før den eventuelt endres noe og legges ut til offentlig ettersyn.

e. Oppgradering av inngangspartiene

Styret har innhentet ideskisser fra to forskjellige arkitektfirma på oppgradering av inngangspartiene på garasjeplan, 1. og 2. etg. Formålet med dette er å gjøre det lettere å finne frem og gjøre inngangspartiene mer tiltalende. Ideplanene inkluderer bl.a. nye postkasser, ny belysning, nye dører og generell oppussing av vegger, gulv og tak.

f. Skifte av lysarmaturer

De fleste lysarmaturer på garasjeplan og i tilfluktsrommene er nå utbedret/skiftet på grunn av offentlig pålegg om at alle lysstoffrør armaturer som inneholder PCB må skiftes. Det gjenstår å fornye belysningen i inngangspartiene, i korridorene og reposene.

g. Strømleveranse

Sameiets kontrakt på strømleveranse med LOS utløper dette år, og styret har innhentet tilbud fra flere leverandører. Tilbudene er under vurdering. Foreløpig observasjoner er at strømprisen blir noe høyere enn det vi har vært vant til.

h. Rehabilitering av sikringsskap

Vedlikehold av sikringsskapet på gangen er den enkelte seksjonseiers ansvar. Det er foretatt kontrollmåling (termofotografering) av noen få utvalgte sikringsskap. Det er klare indikasjoner på at en eventuell myndighetskontroll kan føre til pålegg om å skifte over til automatsikringer med jordbryter. Styret vil utarbeide en anbefaling til alle seksjonseiere.

i. Digital TV og Internet

Valget av dekoder for digital TV til alle seksjoner er blitt utsatt siden vedtaket på siste Sameiemøte ikke var i overenstemmelse med tilbudet fra Canal Digital slik styret hadde tolket det. Styret har innhentet nye tilbud fra Canal Digital og GET med opsjoner for Internet/E-post og bredbåndstelefon til alle. Hvilke anbefalinger som styret vil komme med vil en komme tilbake til.

j. Fremtidsplaner

Styret har gjennomført og fortsetter å planlegge fremtidige oppussingsobjekter. Styret er oppmerksom på at:

 1. takdekket er slitt og må skiftes
 2. flere betongskader i garasjeanlegget må rehabiliteres
 3. vinduene i korridorer og reposer gir store varmetap og trenger vedlikehold
 4. parkanlegget bør utrustes med hagemøbler
 5. lekeplassen må utbedres
 6. asfalteringen er gammel og nedslitt
 7. søppelcontaineren må skiftes
 8. noe av Sameiets maskinpark må rehabiliteres

Alt dette koster penger - og til dels mye penger. Sameiet har nå en gjeld på ca 14 millioner kroner og vil ikke foreslå å påbegynne nye store prosjekter - som krever utvidelse av lånet - i det kommende budsjettår.

4. Informasjon fra hjemmesiden (www.grefsenterrassehus.no)

a) Sluttføring av søppelprosjektet

[10.11.2008] I sommer ble de 35 år gamle søppelkarusellene i oppgangene BC, CD og DE erstattet av containere i hvert søppelrom. De nye containerne kan ta imot mer søppel enn de gamle karusellene. Det viktigste er imidlertid at vi har kuttet ut innsnevringen som avsluttet den gamle søppelsjakten slik at en nå får mye mindre tetting av søppelsjakten. Dessuten kan containerne håndteres med traktoren slik at vår vaktmester slipper nærkontakt med søpla ved å bære ut de gamle søppelsekkene. Det er blitt en vesentlig bedring av hans arbeidsmiljø.

For å få til den samme containerløsning også i AB blir vi nødt til å flytte søppelrommet til rommet som tidligere ble brukt til sykkelstall. Det må også bygges en ny søppelsjakt som ender i dette rommet. Vi har innhentet byggetillatelse for sjakten og arbeidet vil ta til umiddelbart, og vil bli sluttført i mars. Den nye søppelsjakten vil koste i underkant av kr 450 000.

Med oppgraderingen som nå sluttføres vil sameiets søppelhåndtering være klargjort til den nye optiske søppelsortering som Oslo kommune planlegger å introdusere i løpet av et par års tid.

Vi minner igjen om at det er kun husholdningsavfall som skal slippes i søppelsjaktene.

Les mer om avfallshåndtering

b) Småland er ikke et hundetoalett

[05.11.2008] Småland er som kjent et lekeområde for barn, både for barna i barnehagen og for barna i terrassehuset for øvrig. Etter å ha brukt en del ressurser på Småland i det siste, er området i dag blitt et fint aktivitetssted for barn - og voksne - med tilknytning til blokka.

Det er imidlertid et økende problem at hundeeiere lufter hundene sine i Småland, og at hunder bruker Småland som toalett. Det har ført til at barna har fått sko og klær tilgriset med hundeavføring. Dette er lite trivelig og øker faren for sykdommer, særlig blant de minste barna.

Muligens skyldes det ubetenksomhet, men likevel: Vær vennlig - la Småland være forbeholdt barna.

Minner også om - selv om det er selvfølgelig - at hundeeiere må sørge for å fjerne all hundeavføring som egen hund måtte etterlate på uteområdene våre.

c) Ikke kommunalt tilskudd til barnehagen

[02.11.2008] Som dere vet er det planlagt en omfattende rehabilitering av barnehagen, etter at den har vært i aktiv bruk i over 30 år. De totale kostnadene til rehabiliteringen er anslått til ca 5 millioner kroner.

Rehabiliteringen vil gjøre at barnehagen får bedret sikkerhet og oppgraderes til dagens standarder for barnehager. Rehabiliteringen vil også gi romløsninger som tar bedre hensyn til den daglige bruken og til nye pedagogiske prinsipper, og som gjør barnehagen bedre både for barn, foreldre og ansatte.

I den forbindelse har barnehagen søkt om kommunalt tilskudd til rehabiliteringen. Bydel Nordre Aker har nylig meldt tilbake at søknaden er avslått. Barnehagen jobber nå, i samarbeid med sameiets styre, med å utarbeide en anke over avslaget.

Det har vært planlagt å starte rehabiliteringen våren 2009, men på grunn av usikkerheten som nå er knyttet til finansieringen kan dette bli forskjøvet. Det er ventet at barnehage-saken vil bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte i sameiet i løpet av vinteren.

d) Retningslinjer for utskifting av vinduer

[28.10.2008] 35 år etter at Grefsen Terrassehus ble reist er det naturlig nok mange av dere beboere som planlegger å skifte vinduer. Mange av dere har allerede gjort det. Det gjelder de store stuevinduene såvel som de mindre soveromsvinduene. Styret ønsker en enhetlig løsning for vindusutskiftingen, for å ta vare på særpreget som arkitekt Harald Hille la til grunn da han tegnet boligblokkene i begynnelsen av 70-tallet.

Styret har, etter drøftelser med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, laget nye retningslinjer som du kan finne på sameiets hjemmeside. Retningslinjene vil også bli slått opp på tavlene i 1. etasje. Det er som kjent den enkelte sameiers ansvar å vedlikeholde vinduene.

Styret er kjent med at det byr på tekniske og praktiske problemer å skifte de store glassfeltene i stuen, og at det er foretatt ulike løsninger. Å dele de store glassfeltene i tre eller fire felt er en god løsning, både teknisk og praktisk. Det gir liv til fasaden, samtidig som det luftige preget opprettholdes.

Det er verdt å være oppmerksom på at såkalt «vesentlig endring» av fasadens karakter er søknadspliktig. Som vesentlig endring for vestfasaden regnes fast eller panelt veggfelt på sidene og over vinduet, brede «sprosser» og høye brystninger. Dørtype kan også endre fasadeuttrykket. For ordens skyld: Inndeling av de store vindusfeltene i tre eller fire felt er ikke søknadspliktig.

Les mer om retningslinjene her, eller ta kontakt med Sunniva Jakhelln i styret hvis du lurer på noe.

e) Rekordoppslutning om vask og vin

[10.10.2008] Hele 71 beboere deltok i høstens innedugnad onsdag 8. oktober og sørget for en eim av furunål, grønnsåpe og salmiakk over hele sameiet. Oppmøtet var ny rekord, og førte til at det aller meste av innendørsarealet i blokka (vegger, dører og lister - ikke vinduer og tak) fikk et ublidt møte med klut og kost. Også inngangspartiene fra garasjen og på baksiden av huset fikk gjennomgå.

- Det har aldri vært så stor oppslutning om innedugnaden. Helt fantastisk, sier primus motor for innedugnaden, Arve Christensen i Miljøgruppa. Les mer

f) Fullstappet gjesteparkering

[18.09.2008, oppdatert 21.09.2008] Flere ettermiddager og kvelder den siste tiden har det vært klin umulig å oppdrive en ledig parkeringsplass for besøkende. Bildet til høyre, som er tatt onsdag 17/9 foran C-blokken på kveldstid, illustrerer situasjonen. Styret har mottatt en rekke klager på dette, og henstiller nå sterkt beboerne om å respektere parkeringsreglene.

Reglene er krystallklare: Hver seksjon har én parkeringsplass, under tak. Plassene under åpen himmel er gjesteparkeringsplasser og skal heller ikke brukes til oppstilling av tilhengere, uregistrerte biler e.l.

Overtredelse av parkeringsreglene for Sameiet Grefsen Terrassehus kan medføre kontrollavgift/borttauing for eiers regning og risiko. SGT har en avtale med et borttauingsselskap, men det er en stund siden selskapet har hatt oppdrag her. Styret vurderer nå om vi igjen skal gå til et så drastisk skritt som å taue bort feilparkerte biler. For ordens skyld: Det er kun styret eller vaktmester som har autorisasjon til å gjøre det.

Noe av problemet skyldes at enkelte beboere bruker egen garasje som bod, i stedet for parkering av egen bil. Enkelte beboere har også to eller flere biler. Vårt sameie er dessverre ikke dimensjonert for det. På begynnelsen av 70-tallet, da bygget ble oppført, var det smått utrolig at en enhet hadde behov for mer enn én p-plass. Har man bil nr 2, eller 3, så forsøk heller å leie en av de mange ubrukte p-plassene under tak.

Det har også kommet klager på at enkelte beboere har så store biler at man fort bruker av naboens p-plass for å få plassert bilen. Vårt trange P-anlegg er dessverre heller ikke spesielt velegnet for de største SUV-bilene. Vi henstiller derfor innstendig om at man sørger for at egen bil ikke «stjeler» av naboens parkeringsplass. Beboerne må også sørge for at egen bil ikke stikker ut i kjørebanen, men holder seg innenfor strekene. Biler som stikker en halvmeter ut i kjørebanen kan skape farlige situasjoner og dessuten gjøre det vanskelig for andre å manøvrere egen bil inn på egen p-plass.

Det er særlig viktig at p-reglene respekteres nå når vi nærmer oss vinteren. En fullstappet gjesteparkering gjør vaktmesterens snøryddejobb både unødig vanskelig og farlig.

Styret må dessverre vurdere ytterligere sanksjoner dersom beboere fortsetter å bruke gjesteparkeringen som fast parkeringsplass.

g) Terrasse-tanker

[14.09.2008] Etter mange innspill fra dere beboere om hvordan vårt dialog- og debattforum - Gjesteboken - best kan organiseres, har styret landet på å gjennomføre noen få endringer. Vi endrer navnet - fra Gjesteboken til Terrasse-tanker, vi endrer retningslinjene slik at alle som ønsker å publisere innlegg på hjemmesiden oppgi fullt navn til web-redaksjonen. Samtidig slår vi fast at det fortsatt er helt i orden å undertegne med «anonym» når innlegget publiseres på hjemmesiden. Styret har også kommet til at vi skal ha et åpent dialogforum, uten brukernavn og passord, selv om enkelte har tatt til orde for at forumet bør lukkes og begrenses til beboerne.

Her er styrets begrunnelser for endringene:

1) Navn, seksjon (hvis man er beboer) og e-postadresse for dem som ønsker å publisere et innlegg på hjemmesiden skal være kjent for web-redaksjonen. Det vil innebære endring i retningslinjene som i dag ikke har noe slikt krav.

Årsaken er at styret tror at et slikt krav vil bidra til å luke ut en del innlegg, formuleringer og språkbruk som ikke egner seg direkte for publisering på hjemmesiden og at folk tenker seg om litt mer enn de gjør når de kan være helt anonyme. Kort sagt: Vi ønsker å heve saklighetsnivået og tonen/formen på innleggene.

Det er også viktig for web-redaksjonen å vite hvem som er avsender, fordi web-redaksjonen av og til har behov for å kommunisere med avsender - bl.a. om mulige injurierende påstander, om forslag til omformuleringer osv.

2) Anonymitet på nettet skal fortsatt være greit, selv om web-redaksjonen helst ser at folk bruker navn, i alle fall fornavn.

Enkelte har tatt til orde for at man ikke skal kunne undertegne kun med «anonym» når innlegget står på trykk på hjemmesiden. Styret tror imidlertid - etter en helhetsvurdering - at vi risikerer å miste enkelte røster i viktige debatter hvis folk må stå med fullt navn på hjemmesiden. Anonymitet bidrar trolig til flere deltagere, og at flere tør si hva de mener. Mange er også - naturlig nok - redde for at nåværende eller fremtidige arbeidsgivere skal «google» dem og lese hva man mener om dette og hint, selv om det som skrives måtte være både gjennomtenkt og ukontroversielt.

3) Endre navn på Gjesteboken til Terrasse-tanker.

Bakgrunnen for endringen er at dialogforumet vårt rett og slett ikke er noen gjestebok, men en åpen kanal for beboerne, først og fremst. Styret mener vi bør ha et navn som er reelt og uttrykker funksjonen vi ønsker forumet skal ha.

Mange har i debatten på hjemmesiden foreslått ulike varianter av diskusjonsforum, debattforum o.l. Styret mener det indikerer at vi først og fremst ønsker diskusjoner, debatt eller «konflikt», og det gir etter styrets mening feil signaler. Styret ønsker fortsatt at gladmeldinger, gledesutbrudd, ris, ros osv. skal komme til uttrykk på vår hjemmeside, ja, det er faktisk noe styret gjerne hadde sett enda mer av.

Det skal derfor fremgå i klartekst av retningslinjene at Terrasse-tanker også er åpent for gjester, naboer o.l. De kan ha gode og hyggelige innspill - det har vi flere eksempler på.

Styret ønsker at navnet Terrasse-tanker skal gi et signal om at vi ønsker alle mulige slags innlegg: Vi vil ha gode forslag og sure oppstøt, kort sagt: en levende hjemmeside, og et levende bomiljø.

h) Strålende Aveny-party

[24.08.2008] Det kunne virke som høyere makter var med oss: På den første godværskvelden på flere uker ble årets aveny-party avviklet fredag kveld. Solen sørget for rundt 20 varmegrader. God drikke og godt humør sørget for at den noe forsinkede grillingen av lammet knapt ble registrert.

Etter en velkomstdrink av det musserende slaget, holdt styreleder Per Eric Ståhlbrand en kort tale om «tingenes tilstand» i sameiet, før han overlot ordet til styremedlem Anita som offentliggjorde vinnerne av årets flotteste terrassekasse. Blomster og heder ble i år to sameiere til gode.

57 voksne og 44 barn deltok i avenyfesten. Barna fikk pølser, de voksne fikk heltstekt lammelår med tilbehør. Det var almen enighet om at årets lam var noe av det beste som har vært servert på aveny-festene.

En spesiell takk til Anbjørg Thingnæs som sørget for nydelige blomsterdekorasjoner på bordene.

Forhåpentligvis ble nye beboere og veteraner i sameiet bedre kjent med hverandre. Det tyntes ut i rekkene mot midnatt, mens de mest standhaftige blåste ut stearinlysene ca 01.30.

Styret
November 2008