Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

VinduerRetningslinjer for utskifting av vinduer

28.10.2008

35 år etter at Grefsen Terrassehus ble reist er det naturlig nok mange av dere beboere som planlegger å skifte vinduer. Mange av dere har allerede gjort det. Det gjelder de store stuevinduene såvel som de mindre soveromsvinduene. Styret ønsker en enhetlig løsning for vindusutskiftingen, for å ta vare på særpreget som arkitekt Harald Hille la til grunn da han tegnet boligblokkene i begynnelsen av 70-tallet.

Styret har, etter drøftelser med Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, laget nye retningslinjer som du kan finne på sameiets hjemmeside. Retningslinjene vil også bli slått opp på tavlene i 1. etasje. Det er som kjent den enkelte sameiers ansvar å vedlikeholde vinduene.

Styret er kjent med at det byr på tekniske og praktiske problemer å skifte de store glassfeltene i stuen, og at det er foretatt ulike løsninger. Å dele de store glassfeltene i tre eller fire felt er en god løsning, både teknisk og praktisk. Det gir liv til fasaden, samtidig som det luftige preget opprettholdes.

Det er verdt å være oppmerksom på at såkalt «vesentlig endring» av fasadens karakter er søknadspliktig. Som vesentlig endring for vestfasaden regnes fast eller panelt veggfelt på sidene og over vinduet, brede «sprosser» og høye brystninger. Dørtype kan også endre fasadeuttrykket. For ordens skyld: Inndeling av de store vindusfeltene i tre eller fire felt er ikke søknadspliktig.

Les mer om retningslinjene her eller ta kontakt med Sunniva Jakhelln i styret hvis du lurer på noe.