PennTerrasse-tanker

14.09.2008

Etter mange innspill fra dere beboere om hvordan vårt dialog- og debattforum – Gjesteboken – best kan organiseres, har styret landet på å gjennomføre noen få endringer. Vi endrer navnet – fra Gjesteboken til Terrasse-tanker, vi endrer retningslinjene slik at alle som ønsker å publisere innlegg på hjemmesiden oppgi fullt navn til web-redaksjonen. Samtidig slår vi fast at det fortsatt er helt i orden å undertegne med «anonym» når innlegget publiseres på hjemmesiden. Styret har også kommet til at vi skal ha et åpent dialogforum, uten brukernavn og passord, selv om enkelte har tatt til orde for at forumet bør lukkes og begrenses til beboerne.

Her er styrets begrunnelser for endringene:

1) Navn, seksjon (hvis man er beboer) og e-postadresse for dem som ønsker å publisere et innlegg på hjemmesiden skal være kjent for web-redaksjonen. Det vil innebære endring i retningslinjene som i dag ikke har noe slikt krav.

Årsaken er at styret tror at et slikt krav vil bidra til å luke ut en del innlegg, formuleringer og språkbruk som ikke egner seg direkte for publisering på hjemmesiden og at folk tenker seg om litt mer enn de gjør når de kan være helt anonyme. Kort sagt: Vi ønsker å heve saklighetsnivået og tonen/formen på innleggene.

Det er også viktig for web-redaksjonen å vite hvem som er avsender, fordi web-redaksjonen av og til har behov for å kommunisere med avsender – bl.a. om mulige injurierende påstander, om forslag til omformuleringer osv.

2) Anonymitet på nettet skal fortsatt være greit, selv om web-redaksjonen helst ser at folk bruker navn, i alle fall fornavn.

Enkelte har tatt til orde for at man ikke skal kunne undertegne kun med «anonym» når innlegget står på trykk på hjemmesiden. Styret tror imidlertid – etter en helhetsvurdering – at vi risikerer å miste enkelte røster i viktige debatter hvis folk må stå med fullt navn på hjemmesiden. Anonymitet bidrar trolig til flere deltagere, og at flere tør si hva de mener. Mange er også – naturlig nok – redde for at nåværende eller fremtidige arbeidsgivere skal «google» dem og lese hva man mener om dette og hint, selv om det som skrives måtte være både gjennomtenkt og ukontroversielt.

3) Endre navn på Gjesteboken til Terrasse-tanker.

Bakgrunnen for endringen er at dialogforumet vårt rett og slett ikke er noen gjestebok, men en åpen kanal for beboerne, først og fremst. Styret mener vi bør ha et navn som er reelt og uttrykker funksjonen vi ønsker forumet skal ha.

Mange har i debatten på hjemmesiden foreslått ulike varianter av diskusjonsforum, debattforum o.l. Styret mener det indikerer at vi først og fremst ønsker diskusjoner, debatt eller «konflikt», og det gir etter styrets mening feil signaler. Styret ønsker fortsatt at gladmeldinger, gledesutbrudd, ris, ros osv. skal komme til uttrykk på vår hjemmeside, ja, det er faktisk noe styret gjerne hadde sett enda mer av.

Det skal derfor fremgå i klartekst av retningslinjene at Terrasse-tanker også er åpent for gjester, naboer o.l. De kan ha gode og hyggelige innspill – det har vi flere eksempler på.

Styret ønsker at navnet Terrasse-tanker skal gi et signal om at vi ønsker alle mulige slags innlegg: Vi vil ha gode forslag og sure oppstøt, kort sagt: en levende hjemmeside, og et levende bomiljø.