Logo for Grefsen Terrasse BarnehageIkke kommunalt tilskudd til barnehagen

02.11.2008

Som dere vet er det planlagt en omfattende rehabilitering av barnehagen, etter at den har vært i aktiv bruk i over 30 år. De totale kostnadene til rehabiliteringen er anslått til ca 5 millioner kroner.

Rehabiliteringen vil gjøre at barnehagen får bedret sikkerhet og oppgraderes til dagens standarder for barnehager. Rehabiliteringen vil også gi romløsninger som tar bedre hensyn til den daglige bruken og til nye pedagogiske prinsipper, og som gjør barnehagen bedre både for barn, foreldre og ansatte.

I den forbindelse har barnehagen søkt om kommunalt tilskudd til rehabiliteringen. Bydel Nordre Aker har nylig meldt tilbake at søknaden er avslått. Barnehagen jobber nå, i samarbeid med sameiets styre, med å utarbeide en anke over avslaget.

Det har vært planlagt å starte rehabiliteringen våren 2009, men på grunn av usikkerheten som nå er knyttet til finansieringen kan dette bli forskjøvet. Det er ventet at barnehage-saken vil bli behandlet på et ekstraordinært årsmøte i sameiet i løpet av vinteren.