Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

GjesteparkeringFullstappet gjesteparkering

18.09.2008

Flere ettermiddager og kvelder den siste tiden har det vært klin umulig å oppdrive en ledig parkeringsplass for besøkende. Bildet til høyre, som er tatt onsdag 17/9 foran C-blokken på kveldstid, illustrerer situasjonen. Styret har mottatt en rekke klager på dette, og henstiller nå sterkt beboerne om å respektere parkeringsreglene.

Reglene er krystallklare: Hver seksjon har én parkeringsplass, under tak. Plassene under åpen himmel er gjesteparkeringsplasser og skal heller ikke brukes til oppstilling av tilhengere, uregistrerte biler e.l.

Overtredelse av parkeringsreglene for Sameiet Grefsen Terrassehus kan medføre kontrollavgift/borttauing for eiers regning og risiko. SGT har en avtale med et borttauingsselskap, men det er en stund siden selskapet har hatt oppdrag her. Styret vurderer nå om vi igjen skal gå til et så drastisk skritt som å taue bort feilparkerte biler. For ordens skyld: Det er kun styret eller vaktmester som har autorisasjon til å gjøre det.

Noe av problemet skyldes at enkelte beboere bruker egen garasje som bod, i stedet for parkering av egen bil. Enkelte beboere har også to eller flere biler. Vårt sameie er dessverre ikke dimensjonert for det. På begynnelsen av 70-tallet, da bygget ble oppført, var det smått utrolig at en enhet hadde behov for mer enn én p-plass. Har man bil nr 2, eller 3, så forsøk heller å leie en av de mange ubrukte p-plassene under tak.

Det har også kommet klager på at enkelte beboere har så store biler at man fort bruker av naboens p-plass for å få plassert bilen. Vårt trange P-anlegg er dessverre heller ikke spesielt velegnet for de største SUV-bilene. Vi henstiller derfor innstendig om at man sørger for at egen bil ikke «stjeler» av naboens parkeringsplass. Beboerne må også sørge for at egen bil ikke stikker ut i kjørebanen, men holder seg innenfor strekene. Biler som stikker en halvmeter ut i kjørebanen kan skape farlige situasjoner og dessuten gjøre det vanskelig for andre å manøvrere egen bil inn på egen p-plass.

Det er særlig viktig at p-reglene respekteres nå når vi nærmer oss vinteren. En fullstappet gjesteparkering gjør vaktmesterens snøryddejobb både unødig vanskelig og farlig.

Styret må dessverre vurdere ytterligere sanksjoner dersom beboere fortsetter å bruke gjesteparkeringen som fast parkeringsplass.