Utklipp fra Aftenposten 11.05.2005 Utklipp fra Aftenposten 28.03.2007

Grefsenkollveien

Historie

Grefsenkollveien (1915) het tidligere Trollvannsveien. Opprinnelig var det bare en krøttersti som gikk fra Kjelsåsveien ved Grefsen bad og opp til Grefsensetra, som var en plass under Østre Grefsen gård. Etter hvert ble det mer og mer tråkk oppover til Trollvannet og innover til Linderudsetra.

Herredstyret bevilget penger til utbedring i 1922 og 1923. I 1929 ble det avsatt penger til anlegg av vei helt opp til Grefsenkollen. Et notat fra denne tiden forteller at «til veianlegget opp til Grefsenkollen har Oslo kommune som medinteressert i Grefsenåsen ydet et bidrag på kr. 102.370».

Kilde: Boka «Nord i Aker»

Utsikt over byen og fjorden fra Grefsenkollveien i 1936

Relaterte linker