Nord i Aker gjennom 10000 årNy lokalhistorisk bok

12.09.2004

Mandag 27. september 2004 kl 1900 presenterer Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen sin nye bok, «Nord i Aker – gjennom 10 000 år», på Engebråten skole.

Program

Historielaget har arbeidet med boka i flere år, og målsettingen har vært å bli ferdig til 25-årsjubiléet som arrangeres den 26. november. Resultatet er en bok på 320 sider med ca. 400 bilder/illustrasjoner og 13 helsides kart.

Om boka

Da den siste store istiden tok slutt for ca. 10000 år siden, dukket Grefsenmorenen opp av storhavet. Som en gold sandbanke lå den med «Maridalsfjorden» innenfor. Etter at de veldige ismassene hadde sluppet taket, skjedd en landheving. Raskt de første 2-3000 årene, senere langsommere. De eldste spor etter mennesker i vårt nabolag er funnet på en boplass fra eldre steinalder i det området som i dag heter Rodeløkka. Kanskje var det jegere derfra som i sin søken etter vilt først kom vandrende oppover skråningen og innover sletta mot det store vannet? Flere funn forteller at området her nord i Aker var bosatt i stein-, bronse- og jernalder. I denne boka følger vi menneskenes liv så langt vi har kunnskap om det. Fra nomadetilværelsen i den eldste tiden, via bofast liv basert på jordbruk i senere tider, så til industrivirksomhet langs øvre del av Akerselva og fram til vår tid. Omformingen av området vårt til en bydel i storbyen Oslo har skjedd i løpet av 1900-tallet.

Utdrag av omtale i Talefoten

«Alle bydelens beboere og flere til vil finne stoff av interesse i «Nord i Aker». Det er en glede å lese en så strukturert og velskrevet bok uten feil eller annet å irritere seg over. Layoutmessig er også boken meget tiltalende.»

Bestilling

«Nord i Aker» er i salg på alle Historielagets møter i høst. Den kan også bestilles ved å skrive til:

Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen
Postboks 49 Grefsen
0409 Oslo

Oppgi navn, adresse, postnummer, poststed og telefon.

Priser

Årets julegave til deg selv, familie og venner som bor eller har bodd på Grefsen, Kjelsås eller i Nydalen?

Kilder