Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Demontering av høyspentmast 20.05.2008 (Foto: Sigrid Rannem)
Nedgraving av kabler 03.11.2007
Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Høyspentsaken

Sist oppdatert 09.05.2012

Samleside

Artikler på hjemmesiden

Saksdokumenter

Presseklipp

Presseklipp fra relaterte saker

Se også innlegg fra beboere om høyspentsaken i gjesteboka.

Sagt i Oslo bystyre om høyspentsaken

Heidi Rømming (SV)

«SV finner Oslo Veis fremgangsmåte i denne saken uheldig og ikke i samsvar med gjeldende praksis, slik vi kjenner til. At Oslo Vei har inngått en salgskontrakt med en forpliktelse om at selskapet som selger skal forestå nedgraving av kabel uten først å ha undersøkt tekniske og økonomiske konsekvenser av denne forpliktelsen må betegnes som dårlig forretningsførsel. Når man i ettertid allierer seg med lokal bank, mekler og takstmann og selger ut en konkurranse til naboer om at den strekningen som betaler mest skal velges som trase for nedgraving, er dette en mildt sagt rotete opptreden.»

Erling Folkvord (RV)

«RV mener at Oslo bystyre ikke bør godta at Oslo Vei lar ei høyspentmast bli stående mellom to barnehager, og i tillegg si at dette bare er et rent forretningsmessig forhold. Det er også verdt å huske på at det trolig er et tidsspørsmål før Hafslund Nett vil finne det tjenelig å øke spenningsnivået på denne linja fra det litt gammeldagse 47 kW og opp til 132 kW. Det ville vært bra om bystyret kunne fatte vedtak i tråd med RVs forslag. Det vil også markere at bystyret ikke stiller seg passivt bak den konfliktskapende handlemåten som Oslo Vei har ført i denne saken, og som Heidi Rømming for så vidt allerede var inne på. Denne handlemåten er et selvstendig poeng. Det kommunalt eide selskapet har nærmest organisert anbudskonkurranse mellom beboerne i ulike områder og har klart å skape splid. Det toppet seg ved at Oslo Vei avholdt et møte og inngikk en splittende avtale med representanter fra to av beboergruppene samme dag som den felles arbeidsgruppen hadde et møte med samferdsels- og miljøkomiteen. Det kan godt være at samferdselskomiteen har rett i at Oslo Vei AS opptrer som et vanlig privat selskap, men da vil vi fra RVs side si klart i fra at RV mener byens innbyggere ikke er tjent med en sånn opptreden fra et selskap som er eid av kommunen.»

Ola Elvestuen (V)

«Jeg har lyst til å si det som også Erling Folkvord understreker, at det er ingen tvil om at den anbudskonkurransen som Oslo Vei her har gjennomført er i høyeste grad betenkelig. Det er en type anbud som med de forpliktelsene Oslo Vei har når de selger tomta, så har de forpliktet seg til at de skal nedgrave denne høyspentledningen og det er virkelig, i hvert fall fra vår anbefaling bør virkelig ingen beboere inngå i noen som helst slags avtale med Oslo Vei på den anbudskonkurransen som de har utløst.»