InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 4 - 2004/2005

 1. Ordinært sameiermøte
 2. Rehabilitering/ansiktsløftning av Vestfasaden
 3. Terrassegulvrehabilitering
 4. Nytt fra hjemmesiden

1. Ordinært sameiermøte

Dato for ordinært sameiermøte er satt til 28. april. Onsdag 6. april kl 24:00 er siste frist for å sende inn forslag til årsmøtet.

2. Rehabilitering/ansiktsløftning av Vestfasaden

I siste Styret Informerer ble det gitt en orientering om tilbudsmaterialet for rehabilitering av vestfasaden. Seks entreprenører har gitt tilbud. OBOS PROSJEKT AS har vurdert tilbudene og gitt sin anbefaling om valg av entreprenør. Anbefalingen omfatter to entreprenører og kostnadene er omtrent like og ligger på ca 18 millioner kroner inkl. mva. Det ene tilbudet forutsetter igangsettelse nå til våren, og rehabiliteringen vil være ferdig høsten 2006. Det andre tilbudet forutsetter igangsettelse i august i år, og arbeidene vil foregå gjennom hele vinteren. Rehabiliteringen vil være ferdig før sommeren 2006. Styret - i samarbeid med OBOS PROSJEKT AS - vurderer nå anbefalingene.

Under evalueringen er det kommet opp forslag (og tilbud) om å fjerne alle blomsterkassene pluss brystninger i 6. og 10. etg. og erstatte alle disse med en ny vedlikeholdsfri brystning. I den foreslåtte rehabiliteringsløsning vil blomsterkassene få et midlertidig vedlikehold for ca kr 1,5 mil. OBOS PROSJEKT mener at kassene må byttes innen 5-15 år.

Konsekvensene ved å kombinere en rehabilitering og fasadeendring er:

 1. Fremtidig vedlikeholdskostnad for blomsterkassene bortfaller.
 2. Alle terrassegulv (med unntak av 7. og 8. etg.) får større bruksareal.
 3. Lettere og billigere tilgang ved skifte av membran/dekke i fremtiden.
 4. Verdien av seksjonene antas å bli høyere.
 5. Prosjektet kan få en mulig utsettelse (forenklet byggemelding må fremsendes).
 6. Seksjonseiere med nyrehabilitert terrassegulv må skjøte gulvet.
 7. Blomster og planter må settes på innsiden i form av krukker og blomsterkasser.
 8. Et rekkverk vil bli tilpasset dagens sikkerhetsforskrifter.
 9. Terrassehuset vil som helhet fremstå mer tidsriktig.
 10. Et foreløpig prisestimat viser at kostnadsøkningen vil bli forholdsvis liten i forhold til en ren rehabilitering.

Eksempler på hvordan en eventuell fasadeendring kan bli (klikk på bildene for større versjon):

Eksempel på eventuell fasadeendring Eksempel på eventuell fasadeendring

Styret har funnet dette alternativ så interessant at OBOS PROSJEKT AS er gitt i oppdrag å utarbeide forslag til «ansiktsløftingen», kontakte Plan- og Bygningskontoret om godkjennelse av fasadeforandring, innhente tilbud og gi styret en anbefaling. Det er styrets plan å kunne fremlegge for sameierne en anbefaling til det ordinære sameiermøte torsdag 28. april d.å. om å videreføre prosjektet.

3. Terrassegulvrehabilitering

Rehabilitering av terrassegulv inngår ikke i prosjektet oppussing av vestfasaden. Slikt arbeid kan best utføres «gjennom» leiligheten. Legging av membran og nytt gulvdekke vil bli et separat prosjekt.

4. Nytt fra hjemmesiden

Siden 1. januar 2005 har det vært lagt ut ca 30 nyheter og informasjon på Sameiets hjemmeside (grefsenterrassehus.no). Noen eksempler følger:

a) Leier du ut leilighet i SGT?

[13.03.2005] Vi minner om at alle seksjonseiere som leier ut leiligheter i Grefsen Terrassehus, må gi beskjed til forretningsfører om hvilken adresse posten skal sendes til ved flytting. Er du usikker på om riktig tilskriveradresse er registrert? Ta kontakt med forretningsfører på telefon 22 86 59 99.

b) Æsj og æsj

[10.03.2005] Snusspytting i trappegangene er direkte kvalmt! Stadig flere bruker fellesarealet til å kvitte seg med godt brukt snus. Styret oppfordrer snusbrukerne til å kvitte seg med snusen hjemme og ikke overlate belastningen med å fjerne dette svært så uhygieniske avfallet til andre.

c) Nye dørkoder 15. mars

[06.03.2005] Om kort tid vil alle i sameiet få nye dørkoder som gjelder med virkning fra 15. mars. Nye koder blir distribuert gjennom postkassen. Sameiet skifter dørkoder tre ganger i året. Hensikten er å forhindre at kodene våre blir allemannseie og forhindre uvedkommende lett tilgang til sameiet. Les mer om dørtelefonsystemet

d) Bilskilter stjeles

[24.02.2005] Flere sameiere har opplevd at bilskiltene er stjålet mens bilene er parkert i garasjeanlegget. En sameier har opplevd dette fire ganger! Foruten irritasjonen og merarbeidet dette medfører, koster nye skilt kr 450,-. Politiet sier det er lite de kan gjøre, men oppfordrer til å parkere mer synlig. Det er vanskelig innenfor et begrenset garasjeanlegg. Styret oppfordrer alle som ferdes i garasjeanlegget til å være observante og melde fra til politiet dersom man ser noe mistenkelig.

e) Planer for Nordhagan

[26.01.2005] I siste kontakt med eierne av Nordhagan - Omsorgsbygg - ble det orientert om at lokalene til Nordhagan vil stå tomme fram til 2006. Sameiestyret har nå mottatt følgende orientering: «Omsorgsbygg Oslo KF har planer om å benytte de tomme lokalene, som tidligere ble benyttet av Nordhagan alders- og sykehjem, til erstatningslokaler i forbindelse med rehabilitering av andre sykehjem i vår portefølje. Dette vil være aktuelt i perioden fra høsten 2005 til desember 2007. Etter dette er det planlagt at arealet skal omgjøres til boliger. Dersom det blir endringer i disse planene vil vi ta kontakt med styret i sameiet.»

f) Gode betalere

[24.01.2005] Sameierne er gode husleie-betalere. Ved årsskiftet er hele kr 510.000,- innbetalt i husleieforskudd mens «bare» kr 14 000,- er registrert på kontoen for utestående fordringer. Det viser at purrerutinene til forretningsfører fungerer godt.

g) Rekvirering av ambulanse

[04.01.2005] Vi viser til innlegg i gjesteboka om rekvirering av ambulanse. Ved rekvirering av ambulanse må man be om at man må benytte veien bak blokkene. Det er viktig å angi riktig inngang. De låste bommene har en såkalt «Oslo-lås». Alle utrykningskjøretøyer skal ha en nøkkel til denne låsen liggende i bilen. Derfor kjære beboer i B-blokka: Ta det helt med ro - ambulansen vil komme frem selv om bommene skulle være låst.

Med vennlig hilsen

Styret