Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Beboere fra NordhaganPlaner for Nordhagan

26.01.2005

I siste kontakt med eierne av Nordhagan - Omsorgsbygg - ble det orientert om at lokalene til Nordhagan vil stå tomme fram til 2006.

Sameiestyret har nå mottatt følgende orientering:

«Omsorgsbygg Oslo KF har planer om å benytte de tomme lokalene, som tidligere ble benyttet av Nordhagan alders- og sykehjem, til erstatningslokaler i forbindelse med rehabilitering av andre sykehjem i vår portefølje. Dette vil være aktuelt i perioden fra høsten 2005 til desember 2007. Etter dette er det planlagt at arealet skal omgjøres til boliger. Dersom det blir endringer i disse planene vil vi ta kontakt med styret i sameiet.»