Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Bewator TelecodeDørtelefonsystemet


Informasjon om dørtelefonen

Det er montert dørtelefoner ved alle inngangspartiene på husets framside og bakside. Navnetavler finnes kun på framsiden. Anlegget (Telecode TC5000) er tilknyttet det normale telefoninettet, slik at du snakker med besøkende gjennom din vanlige telefon (mobiltelefon kan også brukes). Hver gang anlegget benyttes, blir det registrert tellerskritt som sameiet må betale for.

Slik fungerer dørtelefonen

Når det kommer en oppringing fra inngangsdøren, ringer telefonen din på vanlig måte. Når du løfter av røret, spilles en melodi som forteller at samtalen kommer fra dørtelefonen. For å komme i kontakt med besøkende må du taste 5 – etter at melodien har spilt ferdig (ca. 2 sekunder).

Åpne inngangsdøren eller ikke

Slik gjør besøkende

Ditt kortnummer finnes på navnetavlen ved siden av apparatet ved inngangsdøren. Besøkende trykker først på B-tasten på portapparatet og deretter ditt kortnummer eller ditt telefonnummer. Fortell familie, venner og bekjente hva de skal gjøre for å komme i kontakt med deg via dørtelefonen.

Snakk én om gangen

For at kommunikasjonen skal fungere godt bør du og besøkende snakke én av gangen.

Ingen fare for uønskede oppringninger

For å hindre uønskede oppringninger på kvelds- og nattestid, kan dørtelefonen programmeres slik at kortnummeret bare fungerer i visse tidsrom. Ta kontakt med styrekontoret hvis du vil vite til hvilke tider kortnummeret fungerer.

Hemmelig telefonnummer

Fordi alle leiligheter/leietakere er knyttet til et kortnummer, er det ingen som kan se ditt telefonnummer. Dersom du ikke ønsker at navnet ditt skal oppføres på navnetavlen, må du gi melding til styrekontoret.

Garasjeporten

Garasjeporten er også tilsluttet dørtelefonanlegget.

SOS – svar på ofte stilte spørsmål

Svar: Svaret på begge spørsmål er nei. Problemet kan løses ved å benytte ISDN eller funksjonen Samtale venter. Du vil da bli varslet om nye innkommende anrop mens du sitter opptatt i en annen samtale.

Dersom det oppstår problemer

Kontakt vaktmester eller styrekontoret ved feil eller mangler ved dørtelefonanlegget.