PengerGode betalere

24.01.2005

Sameierne er gode husleiebetalere.

Ved årsskiftet er hele kr 510.000,- innbetalt i husleieforskudd mens «bare» kr 14.000,- er registrert på kontoen for utestående fordringer. Det viser at purrerutinene til forretningsfører fungerer godt.