Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

KlubbeEndret driftsform

01.06.2013

Styret legger på et ekstraordinært årsmøte 12. juni frem et forslag om endret driftsform i sameiet som innebærer ansettelse av daglig leder, med en påfølgende reduksjon av antall styremedlemmer. Utførlig informasjon om forslaget foreligger i innkallingen som vil være å finne i postkassen din senest i løpet av helgen.

Bakgrunnen for forslaget er flere forhold, bl.a. at det de siste årene har vært svært vanskelig å rekruttere sameiere inn i styret, samtidig som kravet til kompetanse – særlig i forhold til utbyggingsprosjekter – er stigende. Styremedlemmenes ansvar når det gjelder drift og økonomistyring er også betydelig. Med dette som bakteppe ble det, på årsmøtet i 2012, nedsatt en arbeidsgruppe som skulle vurdere alternative driftsformer for SGT.

Arbeidsgruppen foreslår at det opprettes en stilling som daglig leder med noe kompetanse innen økonomi eller ingeniørfag som rapporterer til styret, samtidig som styret reduseres fra 7 til 5 styremedlemmer. Forslaget innebærer også en utvidelse av servicegraden overfor beboerne. De viktigste punktene i arbeidsgruppens innstilling er gjengitt i innkallingen. Den som ønsker å lese arbeidsgruppens innstilling i sin helhet, kan kontakte styresekretærkontoret, eller henvende seg til noen av styrets medlemmer, og få en kopi av rapporten.

Styret støtter i all hovedsak arbeidsgruppens forslag, men foreslår at stillingsbrøken kan vurderes ned mot 60 % i en startfase, med mulighet for utvidelse dersom/når det er behov for det. Hvis styrets forslag blir vedtatt vil styret umiddelbart sette i gang med en ansettelsesprosess for å finne riktig person. Ved siden av kompetanse til å drifte vedlikeholdsprosjekter er det også klart at en daglig leder må ha egenskaper som gjør vedkommende godt egnet til å kommunisere med beboerne og yte god service.

Relatert informasjon