Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Ny driftsform i SGT

12.04.2013

På årsmøtet i 2012 fikk en arbeidsgruppe i mandat å utrede alternative driftsformer for sameiet. Gruppen leverte sin innstilling i fjor høst og presenterte sitt forslag på styremøte i november 2012.

Arbeidsgruppen foreslår at det ansettes en daglig leder på deltid i sameiet som rapporterer til styret, og at antall styremedlemmer reduseres fra dagens syv til fem. Dagens styresekretærfunksjon foreslås avviklet.

Noe av bakgrunnen for forslagene er at sameiet nærmest kontinuerlig står overfor større vedlikeholdsprosjekter. Ansettelse av en daglig leder med teknisk og økonomisk kompetanse kan derfor være formålstjenlig. Styret vil, med en slik endring, i større grad kunne konsentrere seg om rene styresaker, og i mindre grad bruke tid på driftssaker.

Det kan heller ikke underslås at det de siste årene har vært svært vanskelig for valgkomiteen å finne personer som har kompetanse og – ikke minst – tid til å ta på seg styreverv i sameiet.

Styret stiller seg i det vesentligste bak forslagene fra arbeidsgruppen, og vil be årsmøtet i slutten av april om støtte til å gå videre i denne prosessen.

Styret vil på denne bakgrunn også fremme forslag om en vedtektsendring, slik at antall styremedlemmer kan reduseres fra syv til fem.

Les mer om dette i årsberetningen som snart finnes i din postkasse.

Relatert informasjon