Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Ingen loggføring i nytt nøkkelsystem

21.03.2014

Styret besluttet i styremøte 18.3 at det ikke vil bli noen loggføring i det nye nøkkelsystemet som snart skal etableres. Styret tar innvendingene fra enkelte sameiere, som har uttrykt ubehag ved et slikt system, på alvor og har bestemt at all loggføring skal deaktiveres.

Det innebærer at det blir noe mer arbeid forbundet med oppdatering av brikker/låser, men det er overkommelig.

Styret beklager at vi ikke forutså disse innsigelsene, og erkjenner at en slik mulighet for politiet til å kunne innhente informasjon – dog kun via en rettslig kjennelse, og kun ved svært alvorlig kriminalitet – burde vært vurdert fremlagt på et sameiermøte, selv om systemet ikke krever meldeplikt eller konsesjon. Men styret har altså nå besluttet at det nye nøkkelsystemet blir helt uten mulighet for å hente ut slik informasjon. Styret akter heller ikke å innføre en slik mulighet, hverken nå eller senere. Derfor vil heller ikke styret fremme noe forslag om loggføring på årsmøtet.

Styret minner også om bakgrunnen for at vi nå ønsker å innføre et nytt nøkkelsystem var etableringen av den nye trimavdelingen ved nyttår. Vi skjønte relativt raskt at det ville kreve en langt mer fleksibel løsning enn det gamle nøkkelkortsystemet. Samtidig ble det klart at deler av det gamle låssystemet i dagens anlegg ikke lenger er i produksjon, og at adgangen til reservedeler i nær fremtid vil kunne representere en utfordring. Dertil kommer at flere av de gamle låssylinderne, bl.a. i bodområdet og på sykkelboder, allerede er så slitne at de for lengst burde ha vært skiftet ut. Det er liten tvil om at sameiet i nær fremtid uansett måtte ha brukt store ressurser på et nytt og omfattende nøkkelsystem.
I og med at vi måtte kjøpe inn nytt nøkkelsystem til den nye trimavdelingen vurderte styret det derfor slik at det ville være økonomisk gunstig for sameiet å inkludere de øvrige fellesarealene samtidig.

Styret har ansett dette som innenfor rammen av det som er styrets ansvar for å sikre forsvarlig drift og vedlikehold av sameiet. Styret vedtok derfor på styremøtet i september 2013 å gå for den løsning som nå snart skal iverksettes. Styret er av den oppfatning at investeringen er fremtidsrettet og kostnadsbesparende. Administrasjon av nøkler og sperring av nøkler på avveie vil bli vesentlig forenklet. Systemet innebærer dessuten en høy grad av fleksibilitet for å sikre at de «riktige» personene til enhver tid har trygg og enkel adgang til sameiestua, trimavdeling, smørerom, utleieleilighet og sykkelboder.

For å heve sikkerheten i anlegget – som har vært et uttrykt ønske på mange årsmøter det siste tiåret – ønsker styret samtidig å avvikle muligheten for å åpne ytterdørene i anlegget med kode. Det er et faktum at dørkoden i SGT er godt kjent blant mange yngre beboere på Grefsenplatået. Det er også et faktum at mange som ikke har noe å gjøre i våre lokaler fra tid til annen blir observert her. Nylig oppdaget f.eks. et medlem av styret at en av bodene i 1. etasje ble benyttet som soverom av en uteligger. Boden var åpenbart benyttet som soverom i lengre tidsrom av vedkommende, som hadde gått inn og ut av SGT ved egen hjelp, trolig i lengre tid.
De siste årene har styret også fått mange klager fra beboere på ansamlinger av uvedkommende ungdommer og «gjenger» i våre fellesområder innendørs, spesielt i vinterhalvåret, og som vi har måttet be om å forlate terrassehuset.
Styret ser det som viktig av sikkerhetshensyn å søke å minimere trafikken i SGT fra folk som ikke har noe her å gjøre. Fjerning av koden på ytterdørene vil være et svært godt virkemiddel i så måte, mener styret.

Når det nye nøkkelsystemet blir tatt i bruk i nær fremtid vil koden på ytterdørene fortsatt være i bruk i en overgangsfase. Men det er altså planen at disse skal deaktiveres på en nærmere angitt dato.
Mange vil kanskje oppleve dette som «irriterende», eller unødvendig. Og, ja – styret innser at det kan være greit – hvis du f.eks. skal ha selskap med 30 gjester – å spre koden til alle de inviterte gjestene pr e-post og SMS, og slik slippe å åpne døren for hver enkelt av gjestene. Men samtidig er det akkurat denne «lettvintheten» som gjør at SGT er relativt lett tilgjengelig for «gud og hvermann», og i alle fall for den som har uærlige hensikter.
Og bare for å ha sagt det: Når koden en gang i nær fremtid blir deaktivert, så vil adkomsten til blokkene våre bli helt lik adkomsten til nær sagt samtlige bolighus, blokker og villaer i Norge: Ved hjelp av nøkkel. Det er ikke verre enn det.

Samtidig er det viktig igjen å minne om at porttelefonen vil fortsette å fungere som i dag, slik at gjester ringer direkte til din seksjon og du kan åpne ytterdøren fra telefonen din.
Det innebærer også at det i fremtiden vil være mulig å gjeninnføre dagens ordning med kode på ytterdørene, hvis sameierne skulle ønske det – fordi boksen som styrer porttelefonen er den samme som er knyttet til koden.
Fordi vi nå kun erstatter en mekanisk nøkkel med en elektronisk nøkkel vil det ikke være noen endringer for hverken brannmannskaper, helsepersonell eller politi som skal inn i være fellesarealer.
Det har kommet forslag om å installere låssystem som er utstyrt med mulighet for individuelle PIN-koder. Dette har styret tidligere vurdert, men funnet for kostbart, og dessuten utfordrende i forhold til meldeplikt og krav om konsesjon.

Styret viser ellers til ytterligere informasjon om det nye nøkkelsystemet som ble publisert i artikkel på hjemmesiden 15. mars (klikk her). Styret vil dessuten redegjøre nærmere for beslutningen om å endre nøkkelsystem og valg av leverandør på det ordinære årsmøtet 30. april. Der vil det også selvsagt være mulig å stille alle mulige spørsmål til styret om denne saken.

Utdelingen av brikker denne uken har ikke gått etter planen på grunn tekniske problemer hos leverandør. Vi kommer tilbake med informasjon om nye datoer, på hjemmesiden og ved oppslag på tavlene i 1. etasje.