Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Forstørr bilde Forstørr bilde
Forstørr bilde Forstørr bilde
Forstørr bilde Forstørr bilde

Takk for innsatsen!

02.01.2010

Mange i sameiet gjør en gratis og frivillig innsats for fellesskapet. Ved årets slutt vanket det en god rødvin til alle de som på ulikt vis bidrar til fellesskapets beste gjennom deltakelse i beredskapsgruppa, miljøgruppa, tennisgruppa, vinklubben, BUG etc.

Styret arrangerer også en fest i sameiestua hver høst, med særdeles mye god mat og drikke, som en liten takk for innsatsen.

Har du lyst til å ta i et tak for sameiet? Miljøgruppa trenger flere frivillige. Den tidligere hagegruppen ligger mer eller mindre nede, og trenger noen nye ildsjeler. Eller ser du et udekket behov i sameiet som kan løses gjennom dannelse av en ny gruppe? Ta kontakt med styret eller den «gruppa» der du mener du kan bidra med en innsats.