Fra høstfesten i 2005Høstfesten 2006

16.10.2006

Mange sameiere bidrar på ulikt vis for at SGT skal være et godt sted å bo.

Beredskapsgruppa trår til dersom heisen stopper i helgen, Miljøgruppa tar ansvar for innemiljøet, Vingruppa er et sosialt alibi, BUG sysselsetter de yngste med ulike aktiviteter, Hagegruppa tar ansvaret for alt som gror av gress og ugress, Webredaksjonen sørger for en oppdatert hjemmeside, Trim/tennisgruppa sørger for at det er en mulighet til å komme i bedre form osv.

Som en takk inviterer styret til en høstfest 27. oktober - innbydelsen er lagt i posten til årets gjester. Og har du lyst til å bli invitert så ta kontakt med gruppeansvarlig og bidra litt ekstra du også - da står du på neste års gjesteliste!