BlomstHagegruppa

Hagegruppa er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av vedlikehold i uteanlegget.

Kontaktperson

Gunhild Ullestad, leil. A407, er hagegruppas kontaktperson overfor styret.