SkiltRekker du å bremse hvis et barn plutselig kommer løpende?

Husk:

Høy fart er den største enkeltårsaken til trafikkulykker med drepte og skadde. Dersom alle fulgte fartsgrensene, ville antall drepte bli redusert med mer enn 25 %. Det er altså store menneskelige gevinster å hente på å følge fartsgrensene - mens «gevinsten» i form av at man kommer raskere frem hvis man istedenfor hadde økt farten er forsvinnende liten. (Kilde: Bilist 2000)

Senk farten! Maks. tillatt hastighet i parkeringsanlegget er 15 km/t.

Relaterte linker