Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

ParkeringParkerings- og kjøreregler

Sist oppdatert: 21.01.2010

Generelle bestemmelser

  1. All kjøring i sameiets parkeringsanlegg må foretas med stor forsiktighet. De deler av anlegget som ikke er satt av til garasjeplasser eller gjesteparkeringsplasser er veier hvor vanlige trafikkregler gjelder. Dette gjelder bl.a. vei under hageanlegget, vei langs gjesteparkering, vei under blokkene og utkjøring fra blokkene. Her gjelder vikeplikt for trafikk fra høyre («høyreregelen»). Unntak fra denne regelen vil være skiltet med vikepliktsskilt.
  2. Hver seksjon har en parkeringsplass under tak. Bileierne anmodes om å benytte sin egen oppstillingsplass/garasje, slik at gjesteparkeringsplassene er mest mulig tilgjengelig for gjester.
  3. Plassene under åpen himmel er gjesteparkeringsplasser og skal ikke brukes til oppstilling av tilhengere, campingvogner, båter, uregistrerte biler e.l. Husstander med flere biler bør søke å leie ledige parkeringsplasser eller garasje i sameiet.
  4. Gjesteparkeringsplass kan ikke brukes fast av bileiere som ikke bor i sameiet.
  5. Av hensyn til beboerne i første etasje, anmodes alle om å parkere med bilens front mot blokken.
  6. Det er ikke tillatt å la bilen gå på tomgang i anlegget. Alle beboere som har parkeringsplass under blokkene, må vise særlig hensyn. Eksos herfra trekkes inn i leilighetene over.
  7. Ingen parkering på baksiden av blokkene er tillatt.
  8. Overtredelse av parkeringsreglene for Sameiet Grefsen Terrassehus kan medføre kontrollavgift eller borttauing for eiers regning og risiko.

Maks. tillatt hastighet i parkeringsanlegget er 15 km/t.

Bruk av gjesteparkeringsplassen

Fra tid til annen benytter dessverre beboere med egen garasje/oppstillingsplass gjesteparkeringsplassen som parkeringsplass for sin bil. Dette fører til at det er vanskelig å finne parkeringsplass for gjester som besøker sameiet. Det har forekommet at gjester har «tatt sjansen» på å parkere under tak, og dette har ført til borttauing. Styret oppfordrer alle til å bruke egen parkeringsplass.

Garasjeporten

Garasjeporten er stengt i tidsrommet mellom kl. 23.00 og kl. 06.00. For å åpne garasjeporten – både fra utsiden og innsiden – må du taste inn en 4-sifret kode. Ta kontakt med styrekontoret hvis du ikke har fått tildelt kode til garasjeporten. Les om dørtelefonanlegget her

Motorvarmer

Det finnes ikke opplegg for motorvarmere i garasjeanlegget, da det elektriske anlegget ikke er dimensjonert for dette. Det er ikke tillatt å koble seg til det elektriske anlegget på egenhånd.

Bilvaskeplass

Rydding

Alle oppfordres til å rydde garasjer og biloppstillingsplasser jevnlig for å unngå at rotter og mus yngler i søppel og skrot.

Parkering av sykler

Les om parkering av sykler her

Relatert informasjon