Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

ParagrafOm husordensregler i sameiet

28.01.2016

Styret minner om at husordensreglene og vedtektene må følges av alle beboere. Det har i den senere tid kommet flere henvendelser om at det til tider er mye bråk i sameiet – særlig om natten. Vi minner om at det skal være ro i huset mellom kl. 23.00 og kl. 07.00. I tillegg har vi fått klage fra flere om at det kastes sigarettsneiper, ølbokser og annet fra terrasser og ned til naboer som bor under. Vi ber om at alle bruker egne søppelkasser og ikke andres terrasser eller fellesarealer til søppel.

Styret minner om at husordensreglene gjelder for både seksjonseiere og leietakere. Dette er også nedfelt i vedtektene.

Fra vedtektenes § 5 - Husorden:
Sameierne plikter å følge husordensregler som er fastsatt av sameiermøtet. Alvorlige brudd på disse regler kan anses som vesentlig mislighold av sameierens forpliktelser overfor sameiet, jfr. § 7. Sameierne er ansvarlige for at eventuelle leietakere også overholder husordensreglene.

Hilsen Styret