Pålegg om malingPålegg om hvitmaling eller utskifting av oransje vinduskarmer

22.06.2015

Allerede i juni 2013, dvs. for 2 år siden, annonserte det daværende styret fristen for å endre farge fra oransje til hvite vinduer på baksiden av blokka, enten ved å male eller skifte ut vinduene. Fristen ble satt til 15. september 2014. Ny påminnelse ble kunngjort i mai 2014. Da flere seksjoner ikke rakk denne fristen satte dagens styre en ny og endelig frist 1. juni 2015. Fremdeles er det ca. 50 seksjoner som ikke har etterkommet dette.

Styret ser seg derfor nå nødt til å bestille malingsjobben utført på de gjenstående leiligheter for eiers regning, med henvisning til sameiets vedtekter § 4a: «Dersom en seksjonseier forsømmer sin vedlikeholdsplikt, kan styret pålegge denne å foreta forsvarlig vedlikehold, eller la vedlikeholdet utføres for seksjonseierens regning.»

Arbeidet starter mandag 10. august. De seksjoner som ikke på eget initativ har utført de pålagte arbeider innen denne datoen vil, for egen regning, få vinduene malt av Malermester Buer. Tilgang til leilighetene vil foregå med lift. Basert på at det er 50 seksjoner som må males vil dette medføre en pris på minimum kr. 6.250 ink. mva. per etasje per leilighet. Om det blir færre leiligheter kan prisen bli høyere. Det opprinnelige tilbudet var kr. 1.375,- ink. mva. per etasje per leilighet, fra Høegh-Omdal Malerfirma. Dette tilbudet var basert på innvendig tilgang. Styret oppfordrer derfor de aktuelle seksjonseiere om snarest og på eget initiativ å få utført de nødvendige arbeider.