Pristilbud på maling av vinduer på østfasaden - frist 1. juni 2015

Pristilbud16.04.2015

I forbindelse med fjorårets frist for hvitmaling av vinduer på østfasaden på baksiden av blokken innhentet vaktmester Jon Arild Sæther et, etter styrets oppfatning, meget godt pristilbud for de av sameierne som ikke ønsket å gjøre jobben selv. Dette tilbudet står fremdeles ved lag i år i forbindelse med den endelige fristen for maling som er satt til 1. juni 2015.

Tilbudet er pålydende kr. 1.375,- (inkl. mva.) pr. seksjon pr. etasje og inkluderer skraping, vasking (ved behov) og 2-3 strøk med Drygolin vindusmaling. Tilbudet er frivillig å benytte seg av, og seksjonseiere står fritt til selv å innhente tilbud fra andre tilbydere.

Tilbudet er innhentet fra Høegh-Omdal Malerfirma hvis innehaver bor og har forretningsadresse i E-blokka. Interesserte bør snarest kontakte innehaver direkte for å avtale tidspunkt på telefon 952 90 475. Penger kan innbetales til firmaets bankkonto: 0540.04.89604.

Styret har sagt ja til å videreformidle dette tilbudet, men er utover dette ikke part i avtaler som inngåes mellom firmaet og den enkelte seksjonseier.

Relatert informasjon