Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Bemerkninger til baktomta

[21.10.2012] Her følger reaksjonene fra offentlige etater og våre naboer på planene for baktomta, som nå har vært lagt ut til offentlig ettersyn. Det er kommet inn i alt 13 bemerkninger. Den videre saksgangen er nå at styret i sameiet kommenterer innspillene, før Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune til slutt gir sin vurdering av bemerkningene.

PDF Bemerkninger til baktomta