Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Mann med drillVis oppussingsvett!

06.03.2012

Det har kommet flere klager den siste tiden på at enkelte ikke overholder husordensreglene når det pusses opp. Styret vil derfor henstille alle som pusser opp om å vise hensyn, og at husordensreglene respekteres.

Husordensreglene er ikke strenge, men skal til gjengjeld følges. De slår fast at det skal være ro mellom kl 23 og 07. På helligdager og søndager skal det være ro til kl 12. Banking, hamring og borring må ikke foregå etter kl 20.30 eller før kl 07.

Styret vil anmode beboerne om å varsle naboene ved større og vedvarende arbeider. Ved spesielt støyende arbeid – som lengre bruk av trykkbor – bør naboene absolutt varsles, slik at man kan velge å holde seg borte. Styret henstiller sterkt at beboere som har behov for å bruke trykkbor i større utstrekning i størst mulig grad søker å «samle opp» arbeidet, slik at det ikke pågår over flere dager.