Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

PropanbeholdereGassflasker skal ikke lagres i kjelleren

10.11.2006 (oppdatert 08.09.2010)

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer mot å lagre gassflasker og propanbeholdere i kjelleren. Det er farlig og ulovlig. Propangass er tyngre enn luft, og derfor må gassflaskene ikke oppbevares i kjelleren eller under bakkenivå.

- Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer enn en liten gnist til for å antenne gassen, sier Tom Ivar Hansen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

Viktig! Bruk av grill i Grefsen Terrassehus

Gassvettreglene

 1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
 2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
 4. Finn eventuelle lekkasjer snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
 9. Studér monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Slik skal du oppbevare en gassbeholder

 1. Innendørs skal gassflaskene oppbevares stående på stabilt underlag i et luftig skap.
 2. Utendørs skal skapet i tillegg være av ubrennbart materiale.
 3. Det må være god avstand til antennelseskilder.
 4. Flaskene skal ikke utsettes for varmepåvirkning.
 5. Gassflasker skal aldri oppbevares i kjeller.
 6. Man kan oppbevare to flasker på inntil 11 kilo hver i en boenhet uten tillatelse. Dersom man ønsker å oppbevare større mengder enn dette, må man søke det lokale brannvesenet om oppbevaringstillatelse.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap