Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Grilling

Bruk av grill i Grefsen Terrassehus

 • Grilling er kun tillatt dersom det ikke plager naboer
 • Det er kun tillatt å benytte elektrisk grill eller gassgrill
 • Det er forbud mot grilling med trekull og tennvæske på alle terrasser
 • Det er satt opp grillanlegg ved lekeplassen og tennisbanene som en alternativ mulighet

Grillvettreglene

 1. Grillen skal stå trygt og stødig, og med god avstand til brennbart materiale.
 2. Ha alltid en bøtte vann eller en hageslange nær grillen.
 3. Barn skal aldri være alene eller leke i nærheten av en tent grill.
 4. Bruk ikke flagrende eller løstsittende tøy under grilling.
 5. Bruk tennbriketter eller små mengder tennvæske ved opptenning.
 6. Bruk ikke tennvæske på varm grill.
 7. Hold grillen under oppsyn så lenge den er varm.
 8. Asken skal være kald før den tømmes på et sikkert sted.
 9. For mye alkohol og grilling hører ikke sammen.
 10. Ha alltid førstehjelpsutstyr for behandling av brannskader tilgjengelig. Les om førstehjelp ved brannskader

Kilde: Norsk brannvernforening

Gassvettreglene

 1. Propanbeholderne må aldri plasseres under terrengnivå, for eksempel i kjellerrom. Husk at propan i gassform er tyngre enn luft.
 2. Propanbeholdere skal alltid stå oppreist, og må aldri utsettes for unormal oppvarming eller sterk solvarme.
 3. Vær på vakt mot propanlekkasjer. Gass som lekker ut kan gjøre lufta eksplosjonsfarlig og kan antennes av for eksempel åpen ild, glødende tobakk eller elektrisk gnist.
 4. Finn eventuelle lekkasjer snarest mulig ved å pensle konsentrert såpevann på slanger og rørforbindelser. Når gasstrykket settes på vil såpebobler danne seg på lekkasjestedet.
 5. Bruk kun slanger for LPG/propan. Sprukne eller defekte slanger må skiftes straks. Største lovlige slangelengde er 1,5 meter. Bruk slangeklemmer.
 6. Hold alltid en tent fyrstikk klar når apparatkranen åpnes. Steng for gassen ved beholderen når anlegget ikke er i bruk, og husk å koble fra regulatoren ved lengre tids fravær.
 7. Steng for gassen ved beholderen og bring om mulig beholderen til et trygt sted dersom det oppstår brann.
 8. Hold alltid apparat og beholder i god stand, men prøv ikke selv å reparere skader eller defekter som oppstår. La propanforhandler gjøre kontroll og eventuell overhaling av apparat og anlegg med jevne mellomrom.
 9. Studér monterings- og bruksanvisning nøye før apparat og anlegg tas i bruk. Spør forhandleren dersom det er noe du er i tvil om.

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Gassgrill

Kilde: Norsk brannvernforening

Slik skal du oppbevare en gassbeholder

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Vær oppmerksom på faresignalene

Ved gasslukt eller andre indikasjoner på lekkasje

Ved ubehag som kan skyldes ufullstendig forbrenning (kullosutslipp)

Ved alvorlig lekkasje og brann

Kilde: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Utdrag av avisartikler og informasjon om grilling

Sommerens brannbombe?

- Det er ikke farlig å bruke gassgriller, men gassgriller krever godt vedlikehold og riktig oppbevaring. Det er stor brann- og eksplosjonsfare knyttet til gass. Derfor kan konsekvensene ved feil bruk være alvorlige for mennesker og bygninger, sier fagsjef Trond S. Andersen i Brannvernforeningen. Sterkt sollys og regn er gassgrillens verste fiende. Gassgriller som står ute i all slags vær vil raskere få sprukne slanger og feil på ventiler. Dette utgjør store brannfeller. Forsikringsbransjen anbefaler at man minst en gang i året foretar en visuell kontroll av propanslangen på gassgrillen. Ved tvil kan man pensle slangene med såpevann, slik at man ser om det oppstår bobler ved lekkasjer.

Gass og elektriske griller sikrest

Kullgriller, inkludert engangsgriller, vurderes som farligst i bruk. Uvettig bruk av tennvæske er kilden til mange uhell, i tillegg til plasseringen av grillen og tømming av asken. Men pass på gassgrillen også: Beholder, slanger og koblinger må sjekkes regelmessig, og gassflasker må aldri lagres i kjelleren eller under bakkenivå (ved lekkasje er gassen tyngre enn luft og legger seg som en høyeksplosiv gasslomme langs gulvet).

Førstehjelp ved brannskader

Kilde: Norsk brannvernforening

Les mer

PDF Norsk brannvernforening har laget en brosjyre om grillvett.
Last ned brosjyren «Grilling - ild i naturen» (PDF-format)