HundGenerell båndtvang

05.04.2003

Styret har fått henvendelser om hvilke regler som gjelder for hunder i sameiet.

Viktig!

Det er generell båndtvang på alle fellesområder både inne og ute!


Hundeeier skal ha kontroll over dyret, og avføring skal tas opp. Dette gjelder også på området rundt tennisbanene, fordi barnehagen har lavvoen sin der og bruker området aktivt i sommerhalvåret.

Se husordensreglene:

«Det er tillatt å holde hund under forutsetning av at den ikke sjenerer andre beboere eller deres gjester. Hunder må ikke etterlates i leiligheten hvis de ikke er trent opp til dette uten å bjeffe eller hyle. Lufting av hunden må ikke foregå på lekeplasser, i sandkasser, på plener og annet grøntanlegg, heller ikke utenfor inngangspartier eller innendørs. Hundens etterlatenskaper skal fjernes.

Hunder som ikke er under eierens fulle kontroll og går ved eierens side, må holdes i bånd. Ingen hunder skal løpe på egen hånd i korridorer eller inngangspartier, eller på de andre fellesarealer ute eller inne. Eieren er ansvarlig for at reglene følges. Ved overtredelse, som på tross av skriftlig påtale fra styret, gjentas, kan hunden forlanges fjernet innen 1 måned. For øvrig gjelder Norges Hundeeierforbunds regler for hundehold. Forholdet gjelder også katt.»

Relatert informasjon