Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

E-postKontaktinformasjon


Barne- og ungdomsgruppa (BUG)

Les mer om BUG

Barnehagen

Helle Marstrander, tlf. 23 05 94 90 (styrer).
Les mer om barnehagen

Beredskapsgruppa

Beredskapsgruppa er beboere som frivillig er organisert i en vaktordning når vaktmester ikke er tilgjengelig.
Les mer om beredskapsgruppa

Firmaliste

Se oversikt over de firmaene som sameiet vanligvis benytter til reparasjoner eller fornyelse

Forretningsfører

OBOS Eiendomsforvaltning AS

Les mer om forretningsfører

Frivillighetstjenesten

Fire ildsjeler i sameiet tok i januar 2010 initiativ til å etablere en frivillighetstjeneste i Sameiet Grefsen Terrassehus. Med opp mot 1000 beboere fordelt på 360 leiligheter er det mange i sameiet som besitter god kompetanse på mange felt, samtidig som det vil være mange som sårt trenger hjelp på akkurat disse områdene.
Les mer om frivillighetstjenesten

Kulturgruppa

Sameiets kulturgruppe er for deg som vil bli med på nye opplevelser sammen med naboer du ikke visste du hadde. Målsettingen er å invitere beboere med på kulturopplevelser i hovedstadens rike kulturliv - blant annet teater, musikk, opera og kino - og bidra til et godt bomiljø i Grefsen Terrassehus.
Se oversikt over kontaktpersoner og les mer om kulturgruppa

Miljøkontakter

Miljøkontaktene holder oppsyn med miljøet og melder tilbake til styret om nødvendig vedlikehold, maling, vasking etc.
Se oversikt over miljøkontakter og les mer om miljøgruppa

Revisor

BDO

Styremedlemmer

Sameiestyret velges for hvert år i ordinært sameiermøte. Formannen velges særskilt. Styret har det daglige ansvar for driften av sameiet og har til hjelp regnskapsfører, sameiets sekretær og servicetekniker. Styremøter holdes vanligvis hver 2. - 3. uke i sameiestua. Se oversikt over styremedlemmer

Styrekontoret

Tennisutvalget

Les mer om tennisutvalget og tennisbanene

Vaktmester/servicetekniker

Jon Arild Sæther har ansvar for de løpende vaktmesteroppgavene. I den ordinære arbeidstiden er han ansvarlig for tekniske anlegg som heiser, søppelrom, varme og lys i fellesarealer etc. Ved akutte problemer bør man henvende seg til beredskapsvakten for å få hjelp. Les mer om vaktmesteren

Valgkomitéen

Se egen side om valgkomitéen

Vinklubben

Se egen side om vinklubben

Webredaksjon

Se egen side om webredaksjonen