TennisbaneTennisbanene

Sist oppdatert: 05.09.2014

Sameiet har anlagt to avlåste tennisbaner bak blokkene. Banene kan disponeres i henhold til gjeldende spille- og ordensregler ved kjøp av nøkkelbrikke hver vår. Tennisbanene kan også brukes av naboer og tidligere beboere. Prisen er litt høyere enn for beboere i sameiet (se priser nedenfor). Ta kontakt med styrekontoret for nærmere avtale.

Generelle regler

  1. Kun personer med gyldig sesongnøkkel har adgang til banene.
  2. Det skal kun anvendes tennissko. Joggesko o.l. med grovt mønster i sålen er ikke tillatt.
  3. Hele banen skal feies, ryddes og eventuelt vannes av de som bruker banene.
  4. Porten skal alltid holdes låst. Alle med gyldig adgang har egen nøkkel.
  5. Det er en forutsetning for å være juniorspiller at man ikke fyller 18 år før etter 1. oktober gjeldende sesong.
  6. Brukerne av banene må opptre slik at utstyr o.l. ikke skades.
  7. Det er ikke tillatt å kaste sigarettsneiper, flasker og annet søppel på banene.

Bruksregler

Priser for nøkkelbrikke

Kontonummer

1645 11 81762

Styrets kontaktperson

Even Jokstad
Telefon 976 96 415

Vedlikeholdsansvarlig

Martin Lund-Iversen (leder)
Telefon 913 31 489