PCSameiets hjemmeside

Styrets viktigste informasjonskanal

Styret arbeider aktivt med kommunikasjon som verktøy for å skape en gjensidig forståelse for saker som opptar sameierne og beslutninger styret fatter. Det er styrets vurdering at god kommunikasjon og kunnskap bidrar til et godt bomiljø.

Sameiets hjemmeside er styrets viktigste informasjonskanal. Via webredaksjonen orienterer styret fortløpende om aktuelle aktiviteter, hendelser og vedtak. Styret bruker også hjemmesiden til å be om innspill og forslag fra sameierne i ulike saker.

Papirutskrifter fra hjemmesiden henges opp på oppslagstavlene i 1. etasje og i vaskerommene 2-3 ganger i måneden, slik at også de som ikke benytter internett kan få lese nyheter og annen relevant informasjon.

Dialog- og debattforum

Hjemmesiden har også et dialog- og debattforum kalt Terrassetanker som brukes aktivt. Forumet er først og fremst en åpen kanal for sameiere/beboere, men kan også brukes av personer som ikke bor i sameiet, naboer o.l. Mange av innleggene vitner om en levende interesse for eget bomiljø og nærmiljø, god innsikt i ulike problemstillinger og et sterkt engasjement for sameiet og nærområdet.

Muligheten for å komme med innspill og å utveksle synspunkter via en slik åpen kanal kan ha en rekke positive effekter i et «samfunn» som Grefsen Terrassehus – både når det gjelder erfaringsutveksling, problemløsning, økt forståelse for naboers synspunkter, livssituasjon m.m. I noen sammenhenger kan et åpent nettforum forhåpentligvis også ha en viss konfliktdempende og kriminalitetsforebyggende effekt.

Vi håper for øvrig at det å synliggjøre både positive og negative ting kan bidra til økt åpenhet om problemområder, god dialog, flere forbedringsforslag samt økt glede og stolthet ved å bo i Grefsen Terrassehus. Styret setter derfor stor pris at så mange deltar aktivt med innlegg og dermed bidrar til å gjøre Terrassetanker til et levende, interessant og nyttig forum.