PengesedlerFremleie


Seksjonseiere har fri adgang til å leie bort den enkelte seksjon og står fritt til å bestemme betingelser og leie. Melding om fremleie må imidlertid gis til sameiets sekretær.

Eier er ansvarlig for at husordensreglene gjøres kjent for leietaker. En gjør oppmerksom på at eier hele tiden står ansvarlig overfor sameiet med det ansvar som er pålagt enhver seksjonseier gjennom husordensregler og vedtekter.