Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

PengesedlerFellesutgifter

Sist oppdatert: 16.10.2012

Betaling

Hver seksjon betaler månedsvis et beløp som omfatter andel av:

Fastsettelse

Fellesutgiftene fastsettes hvert år av styret i forbindelse med budsjettet.

Kostnadsutvikling

I tillegg til årlig justering har styret ifølge vedtektene mulighet til å korrigere fellesutgiftene i løpet av året i takt med utviklingen av kostnadene i sameiet.

Strømavregning

Praktiske opplysninger

Henvendelser

Relaterte linker