RolodexBeboerkartotek


Ifølge vedtektene skal styret til enhver tid holdes orientert om hvem som eier og bebor de enkelte leilighetene. Dette gjelder også ved fremleie. Melding om dette skal gis til sameiets sekretær.

Beboerkartoteket gir grunnlag for ajourhold av navneskilt til postkasser og callinganlegg, strømabonnement og giroer for fellesutgifter. Det er derfor viktig at dette er oppdatert til enhver tid.