Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

RolodexBeboerkartotek


Ifølge vedtektene skal styret til enhver tid holdes orientert om hvem som eier og bebor de enkelte leilighetene. Dette gjelder også ved fremleie. Melding om dette skal gis til sameiets sekretær.

Beboerkartoteket gir grunnlag for ajourhold av navneskilt til postkasser og callinganlegg, strømabonnement og giroer for fellesutgifter. Det er derfor viktig at dette er oppdatert til enhver tid.