InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 2 - 2006/2007

  1. Styremøteplan for de kommende måneder
  2. Informasjon fra styret - Internet og Styret Informerer
  3. Oppussing av vestfasaden - status reklamasjoner
  4. Terrassegulvene i 7., 8. og 10. etg.
  5. Nytt fra hjemmesiden
  6. Kritisk alder for varmtvannstankene
  7. Merking av sykler
  8. Gamle juletrær og julepapir

1. Styremøteplan for de kommende måneder

Styret avholder normalt ett styremøte hver måned. Datoene er følgende: 17. januar, 15. februar og 8. mars. Ordinært sameiemøte vil antagelig avholdes 19. april 2007. Dette til informasjon til de sameiere som har ett eller annet de gjerne vil at styret skal behandle.

2. Informasjon fra styret - Internet og Styret Informerer

Hjemmesiden på Internet blir stadig brukt til å informere sameiere og beboere med nytt fra styret. Rutinemessig - ca 2 ganger pr måned - blir de samme informasjoner satt opp på oppslagstavlene og lagt ut i vaskeriene. STYRET INFORMERER - som blir utgitt 3-4 ganger pr år - blir bare fordelt til de ca 60 beboere som spesielt har bedt om det.

3. Oppussing av vestfasaden - status reklamasjoner

Den 1. desember hadde vi et statusmøte med entreprenøren angående utestående reklamasjoner. 41 reklamasjoner ble gjennomgått. Entreprenøren vil ta seg av 19 av disse reklamasjonene, seks av disse vil bli tatt vare på ved ett-års befaringen i april/mai 2007. De resterende 22 reklamasjoner vil styret se nærmere på før entreprenøren blir pålagt å utføre reklamasjonsarbeide. Alle de aktuelle seksjonseiere er kontaktet og avtaler inngås.

4. Terrassegulvene i 7., 8. og 10. etg.

Etter rehabilitering av vestfasaden er det noen seksjonseiere med terrassegulv i 7., 8. og 10. etg som har reklamert på gulvene. Alle terrassegulv i disse etasjer er blitt påført flytmembran for å hindre fremtidig lekkasje fra gulvene. Reklamasjonene går ut på at det kan dannes vann dammer på gulvet - vannet renner ikke til sluk. Tidligere har vannet enten gått inn i betongen - og i blokk E var det en renne som ledet vannet mot sluk eller ned i betongen. Alle berørte seksjonseiere er kontaktet med tanke på å komme frem til en løsning på problemet.

5. Nytt fra hjemmesiden (www.grefsenterrassehus.no)

I perioden fra 1. september er det blitt lagt ut over 50 nyhetsbulletiner og informasjon på hjemmesiden. Gjesteboken har vært meget flittig brukt i den senere tid - ca 100 kommentarer og forslag er registrert. Styret behandler ikke forslag og kommentarer som kommer frem i gjesteboken. Forslag til styret skal være skriftlig og underskrevet - anonyme forslag blir ikke behandlet.

Her er et lite utvalg av informasjon fra styret på hjemmesiden:

a) Ny strømavtale på plass

[05.12.2006] Ny strømavtale for 2007 og 2008 er inngått. Styret har valgt å fortsette med LOS og strømproduktet Fondskraft 3. Strømavtalen gir oss et tak (makspris) på 44 øre kWh i 2007 og 48 øre kWh i 2008. Akontoprisen er 35,7 øre kWh i 2007 og 39,5 kWh i 2008. Fondskraft 3 er et strømprodukt hvor LOS samler strøminnkjøpene til flere store kunder og driver såkalt aktiv forvaltning med risikostyring av porteføljens samlede strømforbruk. Dette sikrer oss en makspris i tider med høy markedspris og vi får delta nedover dersom markedsprisen på strøm synker. Avhengig av utviklingen av vår strømpris, vil styret vurdere å justere sameiernes akontobeløp til sommeren. I år (2006) har avtalen med LOS gitt oss en strømpris på 25,55 øre kWh per oktober 2006. Den siste måneden har spotprisen på strøm falt fra drøyt 50 øre kWh til drøyt 30 øre kWh. I dag er gjennomsnittlig spotpris 35,65 øre kWh. Endelig strømpris for Sameiet Grefsen Terrassehus for 2006 er klar i februar/mars 2007.

Strømpriser Sameiet Grefsen Terrassehus 2007 2008
Akontopris (øre pr. kWh) 35,7 39,5
Makspris (øre pr. kWh) 44,0 48,0
Alle priser er eks. mva.


b) Selvhugg av juletre

[01.12.2006] Har du lyst på å hugge ditt eget juletre? Nå er muligheten nærmere enn du tror! Bak blokkene er det behov for å tynne ut veksten av grantrær. Merk hvilket juletre du har sett deg ut, og hogg det ned nærmere jul. Da slår du tre fluer i ett smekk: sparer penger, får en dose av nostalgi og hjelper sameiet med uttynning.

c) Mange smålekkasjer

[28.11.2006] Det er mange smålekkasjer i rørsystem og varmtvannsberedere. Det gjelder både gamle og «nye» beredere fra 80-tallet. Serviceteknikeren vil ta direkte kontakt med de enkelte seksjoner han har behov for å kikke på. Arbeidet starter i E-blokka.

d) Nye dørkoder

[21.11.2006] Alle vil få nye dørkoder i løpet av en ukes tid. De nye dørkodene vil gjelde fra 12. desember og distribueres til den enkelte seksjons postkasse. Det oppfordres på det sterkeste å ikke videreformidle dør- og garasjekodene til uvedkommende - da mister vi noe av hensikten med å ha koder. Les mer om dørtelefonen

e) Ingen merknader i tilsynsrapport

[27.11.2006] Brann- og redningsetaten har gjennomført inspeksjon i barnehagen. Målet er å kontrollere at brannsikkerheten er på et akseptabelt nivå. Det er også et krav at barn og voksne har en trygg og brannsikker hverdag. Konklusjonen er hyggelig lesning: ingen brudd på forskriftene. Bra!!

f) Fellesutgiftene øker med 2,5%

[21.11.2006] Styret har laget budsjettet for 2007, og opprettholder «løftet» om at fellesutgiftene ikke skal stige mer enn 2,5%. Ny strømavtale skal sluttforhandles i løpet av desember, og vi kan forvente at strømmen øker med rundt 30% A-konto.

g) Lover bedring

[15.11.2006] Sameiets kontaktperson i Canal Digital kan fortelle at de oppdaterer sitt eget tekniske nett i Grefsenområdet. Det mener han er årsaken til ustabilt internett hos oss. Nå er dette arbeidet nært en avslutning og dermed skal stabiliteten være på plass igjen.

h) 89 flasker mangler eiere

[14.11.2006] Det er fremdeles 89 flasker av «Årets vin» i sameiet som ikke har kommet «hjem». Har du ikke mottatt vinflasken din som takk for utvist tålmodighet i forbindelse med rehabiliteringen av vestfasaden, så ta kontakt enten med styrekontoret eller en representant fra styret. Vi tviler på om dette er noen lagringsvin...

i) Gassflasker skal ikke lagres i kjelleren

[10.11.2006] Nå som grillsesongen er over, ryddes gassgriller og flasker bort. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) advarer mot å lagre gassflasker i kjelleren. Det er ulovlig og farlig. Propangass er tyngre enn luft, og derfor må gassflaskene ikke oppbevares i kjelleren eller under bakkenivå. - Ved en eventuell lekkasje vil gassen samle seg nede langs gulvet, og det skal ikke mer enn en liten gnist til for å antenne gassen, sier Tom Ivar Hansen i DSB. Les mer på nettsidene til DSB

6. Kritisk alder for varmtvannstankene

En vanlig varmtvannstank har normalt en levetid på 20-30 år. De eldste tankene i seksjonene nærmer seg 35 år, og sannsynligheten for at de ryker med påfølgende vannlekkasjer og følgeskader hos naboene er stor. Dette er kostnader som går på den enkelte seksjonseier. Styret oppfordrer alle seksjonseiere om å vurdere sin egen situasjon.

7. Merking av sykler

Alle sykler i sykkelbodene og i sykkelstativ ute som ikke er merket med seksjons nr og dato innen 20. januar vil bli fjernet.

8. Gamle juletrær og julepapir

Gamle juletrær skal kastes ut vinduet på baksiden av blokkene, og trær vil bli fjernet av vaktmesteren. Brukt julepapir ansees som vanlig søppel og skal ikke henlegges i papirkassene. Dette fordyrer bortkjøring av papir flere tusen kroner hver gang. Julepapir kastes i søppelsjaktene (innpakket i bærepose) eller etter avtale med servicetekniker (93 01 82 87).

HUSK:

Oppskyting av nyttårsraketter eller bruk av pyroteknisk materiell på terrassene er strengt forbudt! Slike forhold vil bli anmeldt til politiet og kan for øvrig gi grunnlag for tvungent salgspålegg av seksjon og/eller utkastelse!

Styret ønsker alle i Sameiet en riktig god jul og et fredelig nytt år

Sameiet Grefsen Terrassehus
Desember 2006

Med vennlig hilsen
Styret