BrevBruk leilighetsnummer i postadresse

16.02.2013

Et tips fra en oppegående beboer – som sjelden får feilsendt posten sin: Alle beboere bør oppfordre sine postforbindelser til å merke all post med seksjonsnummer/leilighetsnummer – i tillegg til gateadressen. Dette forenkler og effektiviserer arbeidet med postomdelingen.

Det er sannsynlig at mange av problemene med feilsortert/bortkommet post skyldes slurv fra postbudene og/eller komplikasjoner som har oppstått etter at Grefsen postkontor ble slått sammen med Nydalen postkontor i desember.

Uansett vil nok tilføyelse av leilighetsnummer i postadressen trolig redusere risikoen for feilsortering og gjøre det enklere for postbudene å legge posten i riktig postkasse – særlig når det gjelder beboere som har veldig vanlige etternavn eller hvis avsender har utydelig håndskrift. Et tresifret nummer «fanger blikket» på en annen måte enn fornavn + etternavn. De fleste har sikkert også registrert at Posten noen ganger selv har påført leilighetsnummer på postforsendelser, for å forenkle sorteringen ved postkassene.

Relatert informasjon