PorttelefonForbudt å offentliggjøre dørkoden

19.12.2011

Det er som kjent forbudt å offentliggjøre koden til ytterdørene av hensyn til sameiets sikkerhet. Likevel skjer det fra tid til annen – senest for noen få dager siden. Til tross for forbudet, som er hjemlet i styrevedtak av 19. oktober 2006, skriver eiendomsmeglere eller visningsassistenter den hemmelige koden på visningsskilt og oppslag utenfor blokkene.

I slike saker sender sameiet en faktura på kr 5000 til det aktuelle eiendomsmeglerfirmaet. Beløpet dekker kostnader knyttet til innlegging av ny kode og varsling til alle beboere/brukere.

Hva bør du gjøre hvis du finner et oppslag fra en eiendomsmegler hvor den hemmelige dørkoden vises?

  1. Ta fram mobiltelefonen eller hent digitalkamera.
  2. Ta noen bilder av oppslaget som tydelig viser eiendomsmeglerfirmaets navn/logo, dørkoden og oppslagets plassering.
  3. Fjern oppslaget og legg det i dørluka på styrekontoret sammen med et notat med informasjon om avsender og tidspunkt.
  4. Kontakt eventuelt vakthavende i beredskapsgruppa eller noen i styret for hjelp til fotografering og varsling til megler/selger.
  5. Send bildene til styrekontoret via e-post, slik at styret kan bruke disse som dokumentasjon overfor eiendomsmeglerfirmaet.

Gi gjerne beskjed til noen i styret eller beredskapsgruppa umiddelbart. Da kan megleren, visningsassistenten og/eller selgeren av leiligheten kontaktes mens visningen pågår. De får en advarsel samt informasjon om boten på kr 5000, og folk som kommer på visning slipper å snu i døra fordi de ikke finner informasjon om leilighetsnummer, telefonnummer o.l.

Ikon alfakrøll Har du forslag eller synspunkter på hvordan slike saker bør håndteres og følges opp? Skriv et innlegg i Terrasse-tanker

Relaterte linker

Link 07.06.2010: Bot til eiendomsmegler
Link 06.11.2006: Svir på pungen!
Link Dørtelefonsystemet