Barn på skoleveiProtest mot nye skolegrenser

03.03.2011

Styret har protestert skriftlig mot Utdanningsetatens forslag om å endre skolegrensene i vårt område. I henhold til forslaget skal barn bosatt i SGT - og som begynner i 1. klasse til høsten - flyttes fra Disen skole til Grefsen skole. Forslaget innebærer at våre barn får en vesentlig lengre og mer trafikkfarlig skolevei enn i dag.

Styret skriver i en uttalelse at man finner Utdanningsetatens forslag uakseptabelt slik det nå foreligger, og peker på at barna må krysse svært trafikkerte Kjelsåsveien og Grefsenveien. I mellom disse må barna benytte Brannvaktveien, en gate uten fortau.

Styret peker også på at en aksjonsgruppe har utarbeidet et alternativt forslag som vil øke kapasiteten ved Disen skole, slik at man slipper å sende barna ut på en trafikkfarlig skolevei.

Se for øvrig omtale av saken på sameiets hjemmeside tidligere i år:

Artikkel 06.02.2011: Vil ha trygg skolevei
Artikkel 10.01.2011: GK12-barn må skifte skole