Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

DokumentGK12-barn må skifte skole

10.01.2011

Utdanningsetaten i Oslo foreslår i et høringsnotat at barn bosatt i sameiet vårt, Grefsenkollveien 12, og som begynner i 1. klasse fra høsten 2011, skal flyttes fra Disen skole og over til Grefsen skole. Det vil i så fall innebære at barna i sameiet vil få en vesentlig lengre skolevei enn de har hatt til nå.

Helt siden Disen skole sto ferdig i 1997 har barn bosatt i sameiet - med noen få unntak - tilhørt inntaksområdet til Disen skole.

På grunn av betydelig vekst i elevtallet i området Disen-Grefsen-Kjelsås bygges nå Grefsen skole ut til å kunne ta imot flere elever. Høringsfristen er 27. januar.

PDF Les høringsdokumentet her