SikringOppgradering av sikringsskapene

30.09.2009

Påminnelse

Styret oppfordrer sameiere som ønsker å oppgradere sine sikringsskap, og som er interessert i å være med på et felles opplegg med anbudsrunde, om å melde sin interesse til styrekontoret. Det er nå ca. 80 seksjoner som har meldt sin interesse, og det er langt igjen til 360 seksjoner.

Dette er ikke en bindende påmelding. Når endelig tilbudspris foreligger, vil de som har registrert seg få seg forelagt prisen, og da vil den enkelte seksjonseier måtte godkjenne tilbudet.

Informasjon Påmeldingsfrist: Mandag 12. oktober
Artikkel Les mer i artikkel fra 21. august