Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

SikringOppgradering av sikringsskapene

21.08.2009

Styret oppfordrer sameiere som ønsker å oppgradere sine sikringsskap, og som er interessert i å være med på et felles opplegg med anbudsrunde, om å melde sin interesse til styrekontoret. Et slikt felles fremstøt med et større antall sameiere vil trolig gi en vesentlig lavere pris enn om den enkelte sameier selv tar affære.

Styret har allerede innhentet et foreløpig prisoverslag som indikerer en pris på mellom 5.000 og 10.000 kr (inkl. moms) per seksjon, avhengig av antall sikringskurser i leiligheten. Denne foreløpige prisen er basert på at et 70-100 seksjoner går sammen om en felles kontrakt.

Som tidligere opplyst er det den enkelte sameier som eier egen sikringstavle og som dermed har vedlikeholdsansvaret. Oppgraderingen må derfor bekostes av sameierne selv.

Styret har ikke anledning til å pålegge seksjonseierne om å foreta en oppgradering uten nærmere pålegg fra offentlige myndigheter.

Styret har imidlertid fått gjennomført en faglig inspeksjon av fellestavlene og stikkprøver av enkelte sikringstavler som tilhører sameiere. Konklusjonen er at det ikke ble funnet alvorlige mangler, samtidig som det ble anbefalt at de gamle skrusikringene ble erstattet med automatsikringer.

Det er et faktum at strømforbruket i den enkelte leilighet har gått opp siden innflyttingen fant sted for snart 40 år siden. Kanskje nye elektriske ovner, nye lyspunkter, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner, oppvarmet gulv etc er lagt inn. I den kalde vintertid har derfor strømforbruket økt, slik at enkelte har opplevd oppvarmede sikringer og ledninger i sikringsskapene. Over tid sliter dette på koplingspunkter og ledningsisolasjon.

Styret har fått utført termofotografering av sikringsskap i sameiet. Denne viste at når det er stort strømforbruk (kald vinterdag) blir sikringene meget varme, men uten at sikringen «går». Et forebyggende tiltak er å kjenne etter om sikringene er svært varme når mye elektrisitet brukes.

Dersom du skulle være interessert i å få utført en termofotografering kontakt styrekontoret.