Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

SikringerSjekk sikringsskapene

26.01.2009

Noen få sameiere har oppgradert det elektriske anlegget i sine leiligheter og bl.a. skiftet til automatsikringer med jordfeilvern. Men de aller fleste sikringstavlene i korridorene våre har fått «stå i fred» i snart 40 år. Styret oppfordrer derfor sameierne om å foreta egen kontroll av sin sikringstavle i korridoren og det elektriske anlegg i seksjonen.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap anbefaler at autorisert fagpersonell bør kontrollere de elektriske installasjonene hvert 5. til 10. år, slik at eventuelle feil og mangler blir rettet opp. Det er den enkelte sameier som har ansvaret for at egen sikringstavle og elektriske anlegg er i orden. Også utgiftene ved en oppgradering må bekostes av sameierne selv. Sameiet har ansvaret for hovedledningene til sikringsskapene og koblingsstykkene plassert nederst i skapene.

Det er relativt enkelt selv å sjekke om noe er fundamentalt galt med sikringstavlen. Hvis sikringene er gloende varme når man tar på dem, er det signal om at noe må gjøres.

Styret har gjennomført stikkprøver i form av såkalt termofotografering i noen få sikringsskap. Undersøkelsen ble foretatt under høy elektrisk belastning, og det ble påvist for høy temperatur i hovedsikringene. Det kan medføre skader på ledningene som igjen medfører at disse mister strømføringsevne, som igjen kan føre til at anlegget ved et brudd kan ha behov for akutt hjelp.

En av hovedårsakene til at det er på høy tid med en oppgradering er at strømforbruket i de fleste seksjoner er langt høyere nå enn det var for 20-30 år siden. Mange husstander har i dag en rekke elektriske installasjoner som ikke var vanlige før, som varme i gulv, mikrobølgeovn, kaffekokere, PC, flere TVer osv.

Siden vi bor i et sameie kan ikke styret pålegge seksjonseierne å foreta en oppgradering uten nærmere pålegg fra offentlige myndigheter. En slik inspeksjon kan imidlertid komme når som helst, bygningenes alder tatt i betraktning. For å være «føre var» bør sameierne være sitt ansvar bevisst og kontrollere tilstanden.

Styret vurderer å få gjennomført en felles inspeksjon av hele vårt elektriske anlegg. Styret har også innhentet prisanslag for oppgraderinger av sikringstavlene. Prisene varierer fra 5000 til 10.000 kr - avhengig av antall sikringskurser til den enkelte leilighet. Det kan være grunn til å tro at det er mulig å få en redusert pris på oppgraderingen - som uansett snart må gjøres - hvis vi gjør dette til et fellesprosjekt. Styret vil ta denne saken opp på det ordinære sameiemøtet i april, for å få en avklaring på sameiernes syn på dette.