Informasjon«Styret informerer»

14.11.2008

Styret i sameiet bruker nå i stor grad hjemmesiden til å informere om de viktigste og mest vesentlige hendelser av betydning for beboerne. Men siden ikke samtlige beboere er aktive brukere av nettet, trykker vi fortsatt opp informasjonsavisen «Styret informerer». Det skal gi en kortfattet og enkel informasjon om hovedsakene.

Før hjemmesiden ble etablert i 2002 ble så å si all informasjon til beboerne kommunisert gjennom «Styret informerer» og gjennom oppslag på tavlene i 1. etasje. 71 beboere har gitt uttrykk for, gjennom en undersøkelse styret gjorde, at de fortsatt ønsker en papirversjon av «Styret informerer».

Les nettversjonen av «Styret informerer» nr. 2 - 2008-2009