Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

HøyspentmastEndemast og konsesjonsbehandling

16.02.2007

Tidsfristen for å komme med innspill til NVE vedrørende konsesjon for å få ny endemast foran blokk A, gikk ut i dag.

Styret har gitt sine innspill samtidig som Øvre Grefsen Vel har innspill som vektlegger andre faktorer vi mener NVE må ta hensyn til i den videre prosessen.

PDF Les styrets brev til NVE