Dette er en arkivert nettside. Den blir ikke oppdatert, men er tilgjengelig av hensyn til brukere som har behov for historikk. Klikk her for å gå til den nye nettsiden.

 
Grefsen Terrassehus
 Forside | Innhold | Kontakt
 
Søk Hovedmeny

Høyspentmast Høyspentmast
Høyspentmast Høyspentmast og -ledninger

Støtte fra miljø-, plan- og samferdselskomitéen

25.01.2007

Miljø-, plan- og samferdselskomitéen (MPS) i Bydel Nordre Aker behandlet konsesjonssøknaden til NVE i et møte mandag 15. januar. Vedtaket i MPS støtter arbeidet for å få til en forlenget nedgraving og å få redusert de helsemessige konsekvensene av høyspentledningen.

Vedtak:

MPS anbefaler bydelsutvalget (BU) å fatte følgende vedtak:

  1. Nåværende barnehagevirksomhet på gnr. 75, bnr. 836 og framtidig barnehageområde på tomten Grefsenkollveien 14, må inntegnes og vurderes i forhold til relevante sikkerhetsavstander til kabeltrasé.
  2. BU ber om at det vurderes en mer optimal trasé i forhold til strålebelastninger for barnehager, boliger og tur-/lekeområder og forutsetter at det tas høyde for framtidige belastningsøkninger.
  3. Konsesjon bør ikke gis før nabolag i forlengelsen av den omsøkte konsesjonen har fått anledning til å bidra til en finansiering av en forlengelse av den strekningen som nedgraves, se vedtak i Oslo Bystyre, sak 1/2007, kap. 425, prosjekt 107058.

Relaterte linker