InfoStyret Informerer

19.06.2006

STYRET INFORMERER har vært et informasjonsskrift fra styret i 10-12 år. Det har vært trykket opp i over 400 eksemplarer og har vært lagt ut foran alle seksjoner. Det er også blitt sendt til alle seksjonseiere som bor utenfor sameiet. Hjemmesiden har overtatt all formidling av informasjon fra styret. Papirkopi av hjemmesiden er alltid satt opp på oppslagstavlene og lagt ut i vaskerommene. Det er nye utskrifter på oppslagstavlene ca to ganger pr måned.

Som service for de som ikke har Internet vil STYRET INFORMERER fortsatt bli utgitt og fordelt i postkassene og sendt til de som har bedt om det. Det er nå 65 seksjonseiere/beboere som får denne service. STYRET INFORMERER inneholder ikke alt som kommer på hjemmesiden - og ikke noe fra GJESTEBOKEN som er blitt svært populær. STYRET INFORMERER inneholder kopi av spesielt aktuell informasjon fra styret.

Les STYRET INFORMERER nr. 1 -2006/2007