InformasjonStyret Informerer

Oversikt over øvrige utgaver

Nr. 1 - 2006/2007

  1. Styremøteplan for de førstkommende måneder
  2. Rehabilitering av terrassegulv
  3. Nye terrassedører
  4. Nytt fra hjemmesiden
  5. Oslo Vei og høyspentledningen

1. Styremøteplan for de førstkommende måneder

Styret avholder normalt ett styremøte hver måned. Datoen er følgende 9. august, 20. sept, 19. okt, 15. nov og 13. des. Dette til informasjon til de sameiere som har et eller annet de gjerne vil at styret skal behandle.

2. Rehabilitering av terrassegulv

Rehabilitering av terrassegulv er nå i gang. De fleste har valgt fliser. Noen har valgt tregulv som vi tror er en god løsning mens vi har problemer med å anbefale betongheller. Pr 15. juni var det 28 seksjoner som har inngått avtale om oppussing.

3. Nye terrassedører

OBOS PROSJEKT rapporterer at de har funnet en løsning på hvordan de gamle store terrassedørene kan tas ned. Dørene må fjernes hele og heises ned utvendig. Tilbud på fjerning av gamle dører er innhentet og oversendt til tre entreprenører som vil inkludere dette i sine tilbud på nye terrassedører. Det er registrert 50 seksjonseiere som vil vurdere tilbud på å skifte terrassedør.

4. Nytt fra hjemmesiden

Siden 1. mars 2006 og til 14. juni har det vært lagt ut 85 kommentarer i gjesteboken på vår hjemmeside. I samme periode er det blitt lagt ut 55 nyheter/informasjoner fra Styret. Et lite utvalg følger:

a) Vis hensyn!

Sommerhalvåret er tiden for hyggelige opphold på terrassen med selskapeligheter og grilling. Hvert år minner styret alle om å vise omtenksomhet for naboene når en oppholder seg på terrassen. Husk at også naboen kan ha åpne dører/vinduer og kan sjeneres av høy musikk, høylydte samtaler, tobakksrøyk og matos fra grill. Innlegg i gjesteboka viser at det er delte meninger om nabostøy, at det er mer støy i noen deler av sameiet enn i andre. Vi registrerer også at det er ulike toleransegrenser mht. hva som oppleves som støy. Det å bo i en by og i en boligblokk innebærer nødvendigvis at vi må være forberedt på å ha mennesker nær innpå oss. Vår oppfordring til alle er å ta hensyn og minner om husordensreglene.

b) Påminnelse om maling

[01.05.2006] Dør-/vinduskarmer og eternittflater over og under vinduer i vestfasaden skal innen 1. august 2006 være malt. Fargen skal være NCS 0502-Y. Dette er en hvit oljemaling som kan kjøpes i fargehandel. Sameiere som har tenkt å male selv, kan hente den betongliknende malingen (NCS2502-R59B STO/NEOSIL) hos vaktmesteren. Denne malingen kan brukes på eternittflatene under vinduene, for eksempel i 6. og 10. etasje og på rekkverket under blomsterkassen. De som skal skifte terrassedør kan utsette malingen til etter montering av ny dør.

c) 92 stemmer på årsmøtet

[05.05.2006] Årets sameiermøte gikk raskt unna til tross for flere innkomne saker som skulle behandles. Totalt var det 92 stemmer som tok beslutninger på vegne av 360 sameiere. Sakene ble vedtatt enstemmig, med unntak av endringer i opptaksreglene i barnehagen og klage på skade/urett påført eiere i 7/8 etasje.

d) Østfasaden fiffes opp i 2007

[05.05.2006] Sameiermøtet gikk enstemmig inn for at østfasaden - unntatt vinduer - skal rengjøres og males i 2007. Arbeidet planlegges startet om et år og vil vare rundt 3 måneder. Prislappen blir rundt 3 mill. kroner.

e) Grønn høydebegrensning

Etter en lang prosess med oppussing av vestfasaden skal livet etter hvert bli normalisert og ikke minst på terrassene. På vår Sameiemøte i slutten av april ble det vedtatt et forslag om å begrense vekstene i blomsterkassene for å unngå at man igjen fyller terrassekassene med planter som kan gi sjenanse til de som bor rundt. La oss ta lærdom av den erfaring vi nå har fått etter 30 år og bruk av planter i terrassekassene slik at ikke plantene i terrassekassene tar over styringen og påfører deg selv og naboene problemer med nedfall og annen sjenanse. Dette er en sterk oppfordring. Vi ønsker egentlig ikke regler for all vår virksomhet i bomiljøet. Det gjennomgripende må være at vi tar hensyn til hverandre. Så vær oppmerksom på at trær og busker og blomster for så vidt kan i utgangspunkt virke så og unnselige, men gis de fritt spillerom så kan de ta helt over. Med denne oppfordringen lykke til med beplantningen av terrassekassene.

f) Stort oppmøte til vårdugnaden

[15.05.2006] 68 voksne og ca 20 barn deltok i vårdugnaden 11. mai der også værgudene var på vår side. Det ble raket løv på plenene, inngangene til blokkene ble kostet, det ble ryddet og klippet busker m.m. og det ble sunget bursdagssang for Bouchta. Også på tennisbanene ble det gjort en stor innsats. Dugnad er også en sosial begivenhet, og i pausen ble det servert øl/brus og boller, og det så ut som om alle koste seg i det fine vårværet.

g) Styret konstituert

[15.05.2006] Det nye sameiestyret er konstituert: Per Eric Ståhlbrand er ny styreleder og Leif Peter Hofseth nytt styremedlem med hovedansvar for økonomi og sameiestua. De øvrige styremedlemmene er «gamle» og fortsetter med sine hovedoppgaver med unntak av Hallvard Lunde som nå skal arbeide med barnehagen.

h) Ustabil nettforbindelse fra Canal Digital

[31.05.2006] Mange beboere med Internett-tilknytning via Canal Digital har hatt problemer med ustabil nettforbindelse i det siste. Iflg. telefonsamtale med Canal Digital i dag, skal feilen nå være rettet. Årsaken var teknisk feil på en såkalt controller i Åsen-området. Ta kontakt med Canal Digital kundeservice på telefon 06090 hvis du fortsatt har ustabil forbindelse. Abonnenter med kabelmodem av typen Terayon TJ 720 blir for øvrig oppfordret til å ta kontakt med Canal Digital for kostnadsfri utskifting til en nyere modell.

i) Nye hovednøkler til postkassene

[06.06.2006] Posten har nå informert om at hovednøklene til postkassene våre er skiftet. Dermed burde postkassetyveriene være en saga blott!

5. Oslo Vei og høyspentledningen

Det synes nå som Oslo Vei har lykkes i sin manipulasjon av beboerne langs høyspentlinjen. Etter de siste signaler kan det tyde på at man vil gå inn for å plassere en ny mast foran blokk A og videreføring av luftspennet derfra. Siden man ser for seg å øke spenningen i nettet fra 47000 volt til 132 000 volt blir det en betydelig kraftigere mast som kommer på tale. Det blir derfor viktig at vi nå engasjerer oss i saken for å få påvirket beslutningen i riktig retning for oss. Alle som har forslag til tiltak ber vi om at styret får innsikt i.

Informasjon fra styret

Det nye styret vil fortsatt utgi en papirutgave av STYRET INFORMERER og legge den i postkassene til de som ønsker det. 64 sameiere/beboere ønsker denne service. Styret minner om at all informasjon på hjemmesiden blir slått opp på oppslagstavlene - nye oppslag ca 2 ganger pr måned.

Styret ønsker alle en riktig god sommer

Juni 2006

Styret