KlubbeEkstraordinært sameiermøte

11.08.2005

Styret innkaller til ekstraordinært sameiermøte torsdag 18. august kl 1830 i sameiestua.

Styret foreslår å endre fargen på vinduer og terrassedører på vestfasaden til gråhvit 0502Y. Dette er en standard farge på nye vinduer/dører. Det blir anledning til å male selv eller at dette gjøres profesjonelt ved at styret innhenter tilbud. Rehabiliteringen viser at det er behov for enten å vedlikeholde eller skifte vinduer/dører, og dette er et ansvar som den enkelte seksjonseier innehar. Samtidig har tidligere sameiermøter klart gitt uttrykk for ønsket om en helhetlig fasade mht fargevalg på markiser, vinduer og terrassekasser.

Styret foreslår at vinduer/dører på vestfasaden er malt innen 1. august 2006.